Cựu chiến binh làm theo lời Bác

Hội CCB phường Him Lam (TP. Ðiện Biên Phủ) vận động hội viên đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình.

Hội CCB TP. Ðiện Biên Phủ có 3.147 hội viên, sinh hoạt tại 14 cơ sở hội. Xác định việc học và làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu năm, Hội CCB thành phố đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai đến các tổ chức cơ sở Hội và cụ thể hóa tiêu chuẩn đạo đức CCB theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội tổ chức đăng ký làm theo, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ðưa việc học và làm theo Bác là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua của các cấp Hội. Ông Nguyễn Ngọc Ninh, Phó Chủ tịch Hội CCB TP. Ðiện Biên Phủ cho biết: Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, Hội CCB thành phố chỉ đạo các cấp hội đưa vào kế hoạch công tác hàng năm nội dung, chỉ tiêu thực hiện bằng những việc làm cụ thể gắn với thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau phát triển kinh tế”, tổ chức các hoạt động nghĩa tình đồng đội, quan tâm giúp đỡ hội viên giải quyết chế độ chính sách... Trong đó, động viên hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay (hội quản lý số dư nợ hơn 7 tỷ đồng cho 100 hội viên vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội). Hiện nay, toàn Hội có 15 hội viên làm chủ doanh nghiệp, 1 công ty, 271 mô hình làm kinh tế giỏi có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Các doanh nghiệp tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động với thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/tháng. Toàn hội không còn hội viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Bên cạnh đó, các hội viên còn tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phối hợp tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông...

Hội CCB phường Him Lam là một điển hình trong học và làm theo Bác. Các cấp hội CCB phường đã học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; vận động hội viên tham gia mô hình “đội tự quản bảo vệ môi trường”, “tuyến đường tự quản” tại tổ 9, tổ 14, tổ 23. Hội phối hợp với các đoàn thể vận động gia đình hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động 100% gia đình hội viên và nhân dân ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa. Hội tham gia giải quyết nhiều vụ việc, như giải phóng mặt bằng (Dự án đường 60m), giải quyết chế độ, chính sách, mâu thuẫn trong nhân dân... được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Toàn hội có 57 hội viên phát triển kinh tế với các mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại, kinh doanh, dịch vụ tổng hợp cho thu nhập từ trên 150 triệu đồng/năm và tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động với mức thu nhập 4 - 5 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Hồng Thao, Chủ tịch Hội CCB phường Him Lam cho biết: Hội có 414 hội viên, sinh hoạt tại 21 chi hội. Mỗi hội viên CCB phường đều nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Luôn chấp hành tốt các quy định của Ðảng và Nhà nước, vận động gia đình, con cháu thực hiện nếp sống văn minh tại khu dân cư, giáo dục con cháu không mắc tệ nạn xã hội...

Với nhiều việc làm cụ thể trong học tập và làm theo Bác, hàng năm 100% cơ sở Hội và 98% chi hội đạt trong sạch vững mạnh; 98% hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”, 97% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Năm 2022, Hội CCB TP. Ðiện Biên Phủ được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành và Trung ương Hội CCB tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB gương mẫu”. Nhiều tập thể, cá nhân Hội CCB thành phố được biểu dương, khen thưởng do có nhiều thành tích, đóng góp trong các phong trào thi đua của tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website