Tiếp tục lan tỏa việc học và làm theo gương Bác

Để việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi CBĐV, CCVC, trước hết cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh nghiêm túc học tập, quán triệt, triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XIII và chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2022, 2023 của Đảng bộ tỉnh. Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận 01 và các chuyên đề bảo đảm sát chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, phù hợp điều kiện, nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị.

Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững”, Huyện ủy Bình Lục cụ thể hóa thành những nội dung phù hợp, như: CBĐV, CCVC tăng cường đoàn kết, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, năng lực chuyên môn, kỹ năng hành chính, tác phong làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu, cách làm hay trong thực thi công vụ và xây dựng văn hóa công sở, tiếp tục phát huy hiệu quả một số mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, “Ngày thứ bảy với dân”, “Ngày chủ nhật xanh”…

Đặc biệt, các cấp ủy của Bình Lục luôn chú trọng phát huy vai trò nêu gương của CBĐV, CCVC, nhất là người đứng đầu trong công việc cũng như trong sinh hoạt. Đồng chí Phạm Thị Liên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Nghĩa (Bình Lục) cho biết: “Cụ thể hóa chuyên đề năm 2023, CBĐV, CCVC, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương luôn nêu gương đổi mới tác phong công tác, sâu sát cơ sở, thường xuyên gần gũi, lắng nghe, nắm bắt kịp thời yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của công dân; tham mưu, giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tránh gây bức xúc, phiền hà, sách nhiễu nhân dân”.

Thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị và các chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện nhằm tạo sự đột phá trong lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), nhất là bảo đảm an ninh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; công tác kiểm tra, giám sát; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường xúc tiến đầu tư; giải quyết những vấn đề về đất đai, môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải cách thủ tục hành chính...

Bà Trần Thị Hoa (người dân thôn Mễ Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý) cho biết: Qua giải quyết công việc tại cơ quan hành chính các cấp, tôi thấy đội ngũ CBCC ngày càng thể hiện rõ nét tác phong công tác khoa học, chuyên nghiệp, cởi mở, gần gũi, giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính phục vụ nhân dân. Đặc biệt, qua theo dõi tôi nhận thấy người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường đối thoại trực tiếp, lắng nghe và chủ động trả lời, giải quyết những yêu cầu, đề nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân và những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.

 

Ban CHQS huyện Kim Bảng tọa đàm về học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Ảnh: P.V

Thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, TCĐ trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo xây dựng, nhân rộng những mô hình, điển hình về học tập, làm theo Bác phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đến tháng 4/2023, toàn tỉnh đã triển khai gần 1.600 mô hình (3 mô hình cấp tỉnh, hơn 200 mô hình cấp huyện và tương đương, gần 1.300 mô hình cấp cơ sở). Nhiều mô hình hiệu quả được triển khai nhân rộng như: Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ (Huyện ủy Lý Nhân); Ngày thứ bảy với dân (Huyện ủy Bình Lục); Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (Huyện ủy Kim Bảng); Đổi mới, sáng tạo, nhân văn, vì nhân dân phục vụ (Đảng ủy Công an tỉnh); Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị (Thành ủy Phủ Lý); Nâng bước em đến trường (Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); Tích cực, chủ động tham mưu giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo (Huyện ủy Thanh Liêm); Phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân (Thị ủy Duy Tiên)...

Thông qua thực hiện các mô hình, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các địa phương, đơn vị có chuyển biến tích cực, số đơn thư giảm; công tác điều tra, phá án, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được tăng cường; công tác xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị xanh, sạch, đẹp được nhân dân đánh giá cao. Đặc biệt, trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và việc xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp ở từng địa phương, đơn vị được triển khai đồng bộ, bài bản.

Đồng chí Trịnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Duy Tiên cho biết: Qua thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, hầu hết CBĐV tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Cùng với đó, gương mẫu trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình về những ưu, khuyết điểm, vai trò trách nhiệm trong học tập, làm theo gương Bác, trong thực hiện chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Mỗi CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã chủ động xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác, định kỳ báo cáo để chi bộ, cấp ủy nơi công tác theo dõi, giám sát. Thực hiện trách nhiệm nêu gương đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tư cách của CBĐV, ý thức trách nhiệm, chất lượng giải quyết công việc. Từ đó, Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của chính quyền trong tiếp dân, giải quyết KNTC được thực hiện hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền.

Qua thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, TCĐ trong tỉnh cũng đã quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của CBĐV, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cho CBĐV được các cấp ủy sát sao trong chỉ đạo thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 900 cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức, trong đó trên 300 cơ quan, đơn vị khái quát nội dung xây dựng chuẩn mực đạo đức CBĐV thành khẩu hiệu ngắn gọn, như: Trung thành, tận tụy, bản lĩnh chính trị vững vàng; Phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, gắn lý luận với thực tiễn; Tham mưu chủ động, đúng, trúng, kịp thời; Viết sắc, nói sâu, đúng định hướng, sức lan tỏa rộng; Trung thực, tiết kiệm, nói đi đôi với làm” (ngành tuyên giáo); “Chủ động - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả” (lực lượng công an); “Công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới” (ngành thuế); “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo” (ngành y tế); “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” (ngành kiểm sát)...

Qua hơn 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác của đội ngũ CBĐV, CCVC có chuyển biến tích cực, nhất là trong đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng gần dân, sát cơ sở, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những kiến nghị, phản ánh, bức xúc của nhân dân. Qua đó, góp phần giúp Hà Nam đạt được những kết quả tích cực trong phát triển KT-XH, nhiều lĩnh vực nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng được củng cố.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website