Quảng Ngãi: Nhiều kết quả nổi bật từ phong trào học và làm theo Bác

Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nguồn ảnh: Báo Quảng Ngãi

Thực tế, việc Học tập và làm theo Bác ở Quảng  Ngãi đã trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy đảng nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05.

Đặc biệt, học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về nêu gương đã góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đa dạng với nhiều hình thức hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05; một số vấn đề gây bức xúc trong nhân dân đã được quan tâm giải quyết kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ làm cho sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, cụ thể hơn. Nhiều mô hình hay, cách làm tốt của các cấp, các ngành, cá nhân, đơn vị trên các lĩnh vực đã được phát hiện, biểu dương và nhân rộng, tạo nên phong trào học tập và làm theo lời Bác hết sức sôi nổi.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình được các chi, đảng bộ cơ sở biểu dương, khen thưởng với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, có 353 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 13 tập thể, cá nhân được nhận Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy; 5 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể được nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương…

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp trong việc triển khai, thực hiện học tập và làm theo Bác của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên được tăng cường góp phần làm cho việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất.

Thời gian tới, Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp mạnh mẽ, cụ thể, quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên, liên tục để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình trong tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cấp và tổ chức đảng./.

Nam Phương (t/h)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website