Phải hiểu nông dân, làm gương cho dân thì mới vận động hiệu quả

Ngày 26/11, Ban Thường vụ Hội Nông dân (HND) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác vận động nông dân”. Nội dung chuyên đề về công tác dân vận, dân chủ và vận động nông dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Giáo sư Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt.

 

 Giáo sư Hoàng Chí Bảo chia sẻ, nói chuyện chuyên đề tại Hội nghị

Chuyên đề nên bật sự quan tâm của Bác, của Đảng, của Nhà nước đối với giai cấp nông dân và nông thôn, nông nghiệp; những chính sách ưu đãi xây dựng, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, để nông thôn phát triển, tiến kịp thành thị; những bài học quý báu về sự hy sinh, tận hiến của nông dân Việt Nam cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc. Qua đó khẳng định nông dân Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do vậy, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới nông dân, nông nghiệp và nông thôn.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo khẳng định: Để thực hiện tốt chiến lược của Đảng và Nhà nước về nông dân, nông nghiệp và nông thôn, các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là Hội Nông dân cần tập hợp và quy tụ nông dân theo đúng tinh thần Hồ Chí Minh để phát huy thế mạnh nông nghiệp của địa phương. Cán bộ Hội Nông dân phải hiểu nông dân, làm gương cho dân, tránh bệnh hình thức mới vận động nông dân có hiệu quả.

Tại buổi nói chuyện, Giáo sư Hoàng Chí Bảo cũng chia sẻ những câu chuyện đời thường trong sinh hoạt, làm việc của Bác; cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác; về cách thu phục, đào tạo và sử dụng cán bộ; về phong cách ứng xử đối nội, đối ngoại của Hồ Chí Minh trong mọi hoàn cảnh… Những câu chuyện đó đã trở thành bài học về tác phong làm việc của người cán bộ cách mạng hết lòng vì việc chung, vì dân, vì nước. Trong đó, hội viên nông dân cần học tập và noi theo, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh như Người hằng mong muốn./.

Nhật Mai (tổng hợp)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website