Nguyên Bình học và làm theo Bác

Đoàn viên thanh niên huyện Nguyên Bình tham gia làm đường nông thôn tại thị trấn Nguyên Bình.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy chủ động xây dựng và nâng cao chất lượng việc quán triệt, học tập các chuyên đề toàn khóa và hằng năm; xây dựng kế hoạch đột phá, lựa chọn 2 - 3 nội dung để thực hiện. Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai học tập các chuyên đề và xây dựng nội dung đột phá. Hằng năm có kế hoạch kiểm tra, giám sát cơ sở thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Toàn huyện tổ chức 8 hội nghị cấp huyện với 687 lượt người tham dự; cấp cơ sở tổ chức học tập, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và học tập chuyên đề từng năm trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, lồng ghép với những buổi sinh hoạt xóm, tổ dân phố, sinh hoạt đoàn thể... với 20.020 lượt người tham dự.

Đồng thời, Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt việc đăng ký kết quả thực hiện Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hằng năm về thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Trên cơ sở chỉ đạo của huyện và cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW, thị trấn Nguyên Bình căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương xác định rõ những nội dung đột phá để tổ chức thực hiện. Bí thư Đảng ủy thị trấn Nguyên Bình Diêu Văn An cho biết: Với mục đích đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của từng cán bộ, đảng viên, đảng ủy Thị trấn đã chỉ đạo đưa Chỉ thị số 05-CT/TW vào nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, cơ quan, đoàn thể. 100% xóm, tổ dân phố bổ sung nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào quy ước của xóm, tổ dân phố để các tầng lớp nhân dân làm theo.

Việc học và làm theo Bác đã tạo chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện nhiệm vụ chung ở từng cơ quan, đơn vị, qua đó tạo cơ sở cho việc giải quyết hiệu quả các vấn đề, vụ việc ở một số ban, ngành, lĩnh vực, cụ thể như: công tác giải phóng mặt bằng xây dựng mương thủy lợi xóm Nà Gọn, giải phóng mặt bằng cải tạo, sửa chữa cống thoát nước tổ dân phố 4, công tác giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè khu vực trung tâm thị trấn; chương trình xây dựng đường nông thôn ở các xóm trên địa bàn được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ thị trấn đến các xóm, tổ dân phố quan tâm triển khai đồng bộ, đạt được nhiều kết quả.

Đồng thời, thông qua hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân như: đảm bảo an toàn hành lang giao thông, tu sửa đường giao thông, làm đường bê tông nông thôn, an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn; giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

Ở các tổ chức đoàn thể, việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội, nhất là việc xây dựng và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua. Tiêu biểu như: Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền 1.050 cuộc/47.272 lượt người tham dự.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được 39 mô hình, trong đó Hội Nông dân huyện xây dựng 24 mô hình nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội; mô hình chăn nuôi bò sinh sản; mô hình trồng cây thanh long của 32 hộ nông dân tại xã Vũ Minh, thu nhập mỗi năm từ 200 - 600 triệu đồng/hộ; mô hình “Chăn nuôi gà thả đồi", mô hình cá - lúa tại xóm Hoài Khao, xã Quang Thành.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thành lập được 15 mô hình “tiết kiệm làm theo Bác” với 403 hội viên tham gia, mỗi cán bộ Hội tiết kiệm 50.000 đồng/tháng, số tiền tiết kiệm được trên 50 triệu đồng, đã mua và trao 3 con bò cái sinh sản cho 3 gia đình hội viên phụ nữ nghèo hoàn cảnh khó khăn; hiện nay chuẩn bị mua bò và trao cho 1 hội viên hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Tâm.

Huyện đoàn Nguyên Bình huy động 11.567 ngày công lao động tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; tham gia làm mới 3,8 km đường bê tông; tu sửa 22,1 km đường nông thôn; huy động đoàn viên thanh niên hỗ trợ xây dựng 3 nhà văn hóa xóm, 2 tuyến đường bê tông với tổng trị giá 155 triệu đồng…

Nhân dân huyện Nguyên Bình tích cực tham gia bảo dưỡng, quét dọn, vệ sinh đường giao thông nông thôn.

Bí thư Huyện ủy Nguyên Bình Nông Quốc Hùng cho biết: Với nội dung đột phá cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 là “Chủ động, trách nhiệm, gần dân, sát dân; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”, các chi, đảng bộ, cơ quan, đoàn thể đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên và tự giác.

Đặc biệt năm 2020, huyện tổ chức Hội thi “Kể chuyện về Bác Hồ” tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó, nhiều sáng kiến, cách làm mới, mô hình hay được triển khai thực hiện và nhân rộng trong toàn xã hội, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Điển hình như ông Mã Thanh Toàn, người cao tuổi xã Minh Tâm tuyên truyền, vận động các hội viên người cao tuổi, con cháu hiến đất xây dựng nông thôn mới, phát triển mô hình cây ăn quả kết hợp nuôi ong lấy mật; anh Triệu Vần Hin, xóm Đông Bao, xã Hoa Thám hiến hơn 9.000 m2 đất làm đường nông thôn mới; ông Đinh Văn Cừ, xóm Nà Khoang, xã Vũ Minh đi đầu trong phát triển kinh tế trồng cây ăn quả, bình quân thu nhập 400 triệu đồng/năm...

Trong hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05, có 27 tập thể, 49 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chủ tịch UBND tỉnh và huyện biểu dương, khen thưởng.

Hội LHPN huyện Nguyên Bình trao bò cái sinh sản từ mô hình tiết kiệm cho hội viên nghèo xóm Khau Vài, xã Thành Công.

Thời gian tới, huyện tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm đưa việc học và làm theo Bác trở thành công việc tự giác và thường xuyên của từng tổ chức, cá nhân. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và các nghị quyết khác của Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào Thi đua yêu nước. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra bảo đảm việc học và làm theo Bác thực chất, đạt hiệu quả.  

Minh Hòa

Theo http://baocaobang.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website