Ngọc Hồi: Sơ Kết thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị

 Khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: MT

Thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh, trong năm 2021, Huyện ủy Ngọc Hồi đã quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, đã lồng ghép nội dung quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề riêng của tỉnh vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên với tổng số 959 học viên/10 lớp.

Sau 1 năm triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên dần đi vào nền nếp, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Qua đó góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 của địa phương.

Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 97 mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức khen thưởng 16 tập thể, 44 cá nhân và 9 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và 3 tập thể, 6 cá nhân và 1 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.  Đề xuất, giới thiệu cấp tỉnh khen thưởng 2 tập thể, 3 cá nhân năm 2021; 1 tập thể, 1 cá nhân giai đoạn 2016-2021 có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.  

Tại Hội nghị, Huyện ủy Ngọc Hồi khen thưởng cho 24 tập thể và 31 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận 01 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh năm 2021.

Minh Trung

Theo https://www.baokontum.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website