Bình Dương triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2022

 Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: https://www.binhduong.gov.vn/)

Ngày 07/4, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 theo hình thức trực tuyến kết nối tới 17 điểm cầu cấp huyện, 93 điểm cầu cấp xã với sự tham dự của gần 12.400 cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở trong toàn tỉnh.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Thông qua đó, từng cấp ủy, cơ quan, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải kết hợp một cách sáng tạo, có hiệu quả việc học tập và làm theo chuyên đề năm 2022; cụ thể hóa chuyên đề năm 2022 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt  đã được nghe PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chuyên đề xoay quanh một số nội dung quan trọng: Nhận thức chung về tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tính tiên phong gương mẫu về đạo đức cách mạng trong sáng theo Bác; tính tiên phong gương mẫu về bản lĩnh chính trị của người cán bộ đảng viên; tính tiên phong gương mẫu về năng lực cán bộ đáp ứng nhiệm vụ cách mạng hiện nay; vận dụng chuyên đề trong thực tiễn nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã hướng dẫn việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó tập trung vào các nội dung trọng tâm: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; giải pháp thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…

Yến Nhi

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website