Lục Yên 6 nội dung trọng tâm, đột phá thực hiện Chỉ thị 05

 Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên cùng nhân dân xã Phúc Lợi
kiên cố hóa đường giao thông nông thôn.

Thời gian qua, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được Huyện ủy Lục Yên đặc biệt quan tâm.

Theo đó, cấp ủy từ huyện đến cơ sở, các đoàn thể đã bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, ngành. Đồng thời, thực hiện nghiêm kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị, nhất là kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020, Huyện ủy Lục Yên đã ban hành 4 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện. Trong đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị; các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng, ban hành kế hoạch về thực hiện các nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kế hoạch đã xác định 6 nội dung trọng tâm, đột phá và trách nhiệm, thời gian chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Đến nay, 6/6 việc đề ra trong kế hoạch đã thực hiện hiệu quả, nhất là chỉ đạo ban chấp hành các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm việc xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII.

Đến 30/11/2020, toàn huyện đã khắc phục xong 210/210 việc chỉ ra sau kiểm điểm năm 2019; 100% cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở đã xây dựng kế hoạch năm; 99,5% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa phải là đảng viên điều chỉnh, bổ sung việc xây dựng, ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020.

Nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo chuyên đề năm 2020 là khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Từ kế hoạch đã xây dựng, nội dung học tập và làm theo được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; gắn việc học tập và làm theo Bác với việc xây dựng và thực hiện các mô hình điển hình và các phong trào thi đua yêu nước.

Tiêu biểu là Chương trình phối hợp giữa UBND huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là hiến đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để làm đường giao thông; chỉ đạo rà soát, giúp đỡ gần 4.000 hộ khắc phục đường điện, bếp đun nấu để phòng, chống cháy nhà, gần 3.600 hộ rào ao để phòng, chống đuối nước…

Phong trào "Ngày cùng dân” được triển khai đồng bộ, hiệu quả rõ nét và toàn huyện huy động trên 10.000 lượt người tham gia lao động, giúp nhân dân gặt hơn 10 ha lúa, trồng 4,2 ha ngô, 2 ha rau an toàn, tu sửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường trên 85,5 km đường giao thông nông thôn, làm mới trên 1.000 m đường bê tông thôn, bản, 1.600 m2 sân nhà văn hóa thôn; tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 7.373 m2 đất để mở rộng đường liên thôn, liên xã, quyên góp gần 4 tỷ đồng ủng hộ nhân dân làm đường giao thông nông thôn, đường điện thắp sáng đường quê...

Đồng chí Trần Tiến Hưng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: "Huyện đã chú trọng tuyên truyền, xây dựng mô hình, nêu gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; cổ vũ, động viên, tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; khơi dậy trong mỗi cá nhân tính tự giác học tập, tự nghiên cứu, chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện một cách cụ thể, thiết thực”.

Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực như: thôn 3 Thuồng, xã Phúc Lợi vận động nhân dân hiến 1.870 m2 đất làm đường, đóng góp 196,7 triệu đồng, 2.106 công đổ đường bê tông với chiều dài 1.170 m; Chi bộ thôn Làng Phạ, xã Yên Thắng vận động nhân dân hiến đất, chặt bỏ cây cối, bê tông hóa 2.230 m đường, trị giá 2 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp xây dựng 800 triệu đồng, xây dựng 2,5 km đường điện thắp sáng đường quê trị giá trên 20 triệu đồng; toàn huyện có 660 mô hình hộ làm kinh tế giỏi...

Kịp thời phát hiện gương cán bộ, đảng viên tiêu biểu; đồng thời, giáo dục, ngăn ngừa, răn đe, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức, lối sống theo quy định; xác định rõ các khâu đột phá, xây dựng giải pháp cụ thể để triển khai, thực hiện; định kỳ đưa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW vào sinh hoạt của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên học tập, liên hệ kiểm điểm và làm theo Bác. Theo đó, đã xuất hiện nhiều mô hình có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thành Trung

Theo http://baoyenbai.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website