Học và làm theo Bác với những nội dung đột phá

Công an xã Suối Bau (Phù Yên) tuyên truyền công tác đảm bảo ANTT đến nhân dân. Ảnh: Trường Sơn

Đảng bộ huyện Phù Yên hiện có 52 chi bộ, đảng bộ trực thuộc và 354 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, với tổng số 8.366 đảng viên. Triển khai thực hiện chuyên đề học và làm theo Bác năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo các các tổ chức cơ sở đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề gắn với đăng ký những việc làm theo sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đăng ký với Ban Thường vụ huyện ủy nội dung mang tính đột phá, tập trung chủ yếu vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Riêng Ban Thường vụ huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 nội dung đột phá, đó là: Tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân; phát huy vai trò nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác đối thoại, tiếp dân và xử lý những kiến nghị, đề xuất của nhân dân; giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện.

Trong năm, Ban Thường vụ huyện ủy đã cụ thể hóa nội dung đột phá thứ nhất vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong huyện. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, đã xây dựng vùng sản xuất gạo chuyên canh theo hướng hữu cơ, mang lại giá trị kinh tế cao; triển khai vùng nguyên liệu cung cấp sản phẩm cho Nhà máy chế biến hoa quả và dược liệu Vân Hồ và Trung tâm Chế biến rau, quả DOVECO Sơn La; xây dựng mô hình kinh tế gắn với sản phẩm OCOP..., góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở huyện còn gần 15,2%.

Với nội dung đột phá “Phát huy vai trò nhân dân, thực hiện có hiệu quả công tác đối thoại, tiếp dân và xử lý những kiến nghị, đề xuất của nhân dân”, Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện vận động nhân dân tham gia các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong năm, có thêm 2 xã: Tường Phù và Tân Lang đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong huyện lên 7 xã. Cùng với đó, Huyện ủy đã chỉ đạo tăng cường thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến giao dịch. Các cơ quan, đơn vị duy trì bộ phận tiếp dân, định kỳ hoặc đột xuất, tiếp nhận, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những ý kiến phản ánh về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời chấn chỉnh. Trong năm, Ban Thường vụ huyện ủy đã tổ chức 1 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với nhân dân xã Tân Phong. 16 xã tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy xã với nhân dân trên địa bàn... qua đó, giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc của nhân dân, không xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

Là năm thứ 3 Ban Thường vụ huyện ủy tiếp tục lựa chọn nội dung đột phá “Giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện”. Theo đó, chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện tăng cường tuyên truyền cho nhân dân về Luật Đất đai; quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng đất; hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy trình, thủ tục về quản lý trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật. Trong năm, huyện đã tiến hành giải quyết tranh chấp đất đai giữa bản Bưa Đa (xã Bắc Phong) với bản Suối Vạch (xã Kim Bon) và một số mâu thuẫn do tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện. Đồng thời, giải quyết một số vụ việc dư luận xã hội quan tâm, như: Sử dụng mìn khai thác đá tại mỏ đá xã Mường Cơi; việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội ở xã Kim Bon; công trình nước sạch nông thôn xuống cấp... góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thời gian tới, Huyện ủy Phù Yên tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện lựa chọn các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính đột phá gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm ở cơ sở,  góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương... phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo toàn diện nhân dân trên bước đường phát triển.

Hồng Luận

Theo http://www.baosonla.org.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website