Việc học và làm theo Bác ngày càng lan tỏa

Bà Bùi Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện cho biết: Với phương châm “thêm một bông hoa, bớt một túi rác”, các cấp hội phụ nữ và hội viên trong huyện đã tích cực trồng hoa, cải tạo cảnh quan thôn xóm. Giờ đây, trồng và chăm sóc đường hoa không còn là việc riêng của phụ nữ, mà đã được cả cộng đồng thực hiện. Từ hiệu quả phong trào đường hoa phụ nữ mang lại, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Thắng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy đã ban hành Đề án số 04 về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ngoài các tiêu chí chung do Chính phủ quy định, Huyện ủy chỉ đạo thực hiện đường hoa, đường điện chiếu sáng vào là tiêu chí bổ sung của xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương. Do vậy, đường điện, đường hoa đã được cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, các ngành thực hiện mạnh mẽ, trong đó hội phụ nữ và hội viên phụ nữ đóng vai trò nòng cốt của phong trào. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã xây dựng và duy trì hơn 130 tuyến đường hoa với chiều dài hơn 120 km và hơn 90 tuyến đường điện chiếu sáng.

 

 Đồn Biên phòng Si Ma Cai thực hiện công tác dân vận theo lời dạy của Bác, giúp dân phát triển sản xuất.

Phong trào làm đường điện, đường hoa ở huyện Bảo Thắng chỉ là một trong hàng trăm việc làm thiết thực, hiệu quả của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh những năm qua. Căn cứ tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên, từng khu dân cư và người dân đã lựa chọn những việc làm phù hợp. Tiêu biểu như Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn triển khai học tập và làm theo Bác thông qua hội thi người đứng đầu cơ sở giáo dục học và làm theo Bác; bồi dưỡng chuyên đề học Bác hằng năm kết hợp với viết bài thu hoạch; sinh hoạt chuyên đề theo quý, có liên hệ, gắn trách nhiệm của cán bộ, giáo viên; thực hiện chuẩn mực đạo đức “Làm việc trách nhiệm cao, đổi mới và sáng tạo”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hiện toàn huyện có 69/80 trường học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Còn Chi bộ thôn Nậm Giàng, xã Dền Sáng, huyện Bát Xát đã thực hành đúng lời dạy của Bác về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận để thực hiện các mục tiêu xây dựng thôn kiểu mẫu. Từ năm 2016 đến năm 2020, chi bộ đã vận động người dân trong thôn đóng góp hơn 550 công lao động, hiến hơn 10.000 m2 đất xây dựng nhà văn hóa thôn và các công trình phúc lợi khác. Giờ đây, toàn bộ đường giao thông trong thôn đã được đổ bê tông; người dân chủ động làm hố đổ rác, xây dựng các công trình vệ sinh đảm bảo quy định; thôn không có người mắc tệ nạn xã hội, năm 2019, được công nhận thôn nông thôn mới…

Hoặc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã gắn học tập và làm theo Bác với phong trào “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Nội dung này thể hiện trong việc làm thường xuyên là tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, Phòng Chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy thực hiện tốt công tác giáo dục, phổ biến pháp luật (đạt 98,8%), tổ chức phong trào thi đua quyết thắng, đại hội thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh... Từ năm 2018 - 2019, Phòng Chính trị được công nhận Đơn vị quyết thắng và được nhận Cờ thi đua của Quân khu 2.

Theo đánh giá của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh tiếp tục đi vào nền nếp, các yêu cầu của Trung ương được các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa, tổ chức thực hiện với tinh thần chủ động, sáng tạo. Tinh thần học tập và làm theo Bác cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII dần trở thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể với phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể”.

Học và làm theo Bác đã trở thành phong trào chung của cả cộng đồng,
góp phần xây dựng nông thôn mới ở Bảo Thắng.

Trên cơ sở chủ đề hằng năm do Trung ương phát động, từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở đều tổ chức triển khai học tập đến cán bộ, đảng viên; tổ tuyên vận các thôn, bản, tổ dân phố thông qua hoạt động tuyên vận tuyên truyền, triển khai đến Nhân dân. Tỉnh ủy đã ban hành Quy định 08 ngày 26/3/2016 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05, Tỉnh ủy ban hành kế hoạch toàn khóa, kế hoạch hằng năm về học tập và làm theo Bác. Ngày 26/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh, bổ sung và ban hành Quy định 28 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trên cơ sở đó, việc thực hiện cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với kế hoạch làm theo Bác của cán bộ, đảng viên được chú trọng. Trong 4 năm qua, toàn tỉnh đã có hơn 172.000 lượt bản đăng ký cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chiếm 97,8% tổng số cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức, khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, treo ở nơi dễ quan sát, có tính trực quan cao để cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện...

Với sự chủ động triển khai thực hiện và cách làm sáng tạo, thiết thực từ cơ sở, việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã thực sự phát huy hiệu quả. Đây chính là một trong những yếu tố góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời cho thấy rõ hơn tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc Lào Cai đối với Bác.

Thành Phú

Theo baolaocai.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website