Học tập Chuyên đề “Bác Hồ với ngành Giáo dục và Đào tạo”

Toàn cảnh Hội nghị Chuyên đề “Bác Hồ với ngành Giáo dục và Đào tạo”

Đây là hoạt động lớn, lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô toàn ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Sầm Sơn. Với sự tham gia của gần 1.500 cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động đang công tác tại 42 đơn vị trường học. Đồng thời được tổ chức trực tuyến tại 6 điểm cầu tại các phường trên địa bàn TP.

Sinh thời Bác Hồ rất quan tâm đến công tác giáo dục thế hệ trẻ nói chung, công tác GD&ĐT nói riêng. Người đã dạy rằng “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có con người xã hội chủ nghĩa” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia, H.2002, t.4, tr.8). Con người mà Bác mong muốn đào tạo không chỉ có lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh anh dũng, có lý tưởng cách mạng, phẩm chất, đạo đức mà còn phải có tri thức khoa học, kỹ năng lao động sản xuất…

Hội nghị với sự tham gia của gần 1.500 cán bộ giáo viên, nhân viên,
người lao động đang công tác trong lĩnh vực GD&ĐT thành phố Sầm Sơn

Với kiến thức uyên thâm, phương pháp trình bày mạch lạc, khoa học cùng những câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt cho cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động đang công tác trong lĩnh vực giáo dục TP Sầm Sơn một số vấn đề cốt lõi nhất của chuyên đề “Bác Hồ với ngành Giáo dục và Đào tạo”: Mục tiêu của giáo dục và dạy học; Nhiệm vụ và nội dung dạy học; Vai trò, vị trí quan trọng của người thầy; Phương pháp và phong cách dạy học… Cùng với đó là định hướng khi xác định phương pháp và phong cách dạy học của Chủ tịch Hồ Chí Minh, điều đó thể hiện ở những quan điểm: Học phải đi đôi với hành, lí luận phải gắn liền với thực tế; Dạy học phải chú ý đặc điểm đối tượng, phải biết dạy cho ai; Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời.

GS.TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

trực tiếp truyền đạt chuyên đề

GS.TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh, tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh đã trở thành đường lối, chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước ta, trong các văn kiện quan trọng của Ðảng và Nhà nước, GD&ĐT và luôn luôn được khẳng định là “quốc sách hàng đầu”, là “động lực của sự phát triển đất nước”.

GS.TS Hoàng Chí Bảo mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Sầm Sơn nói chung, ngành GD&ĐT TP nói riêng phải biến tiềm năng mà TP sẵn có để phát huy được nội lực, nhất là nguồn lực con người. Phát triển GD&ĐT, bồi dưỡng thế hệ trẻ đủ sức gánh vác sứ mệnh đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu, đó là kỳ vọng của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ, cũng là khát vọng cao đẹp của tỉnh Thanh, của Nhân dân, của đất nước.

Trao quà của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam cho học sinh có hoàn cảnh
khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn TP

Trong khuôn khổ Hội nghị Chuyên đề “Bác Hồ với ngành Giáo dục và Đào tạo”, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao 100 suất quà gửi tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn TP.

Hoài Anh

Theo https://baothanhhoa.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website