Hà Nội: Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: 5 năm qua, việc học tập quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được Ban Thường vụ Quận ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành nghiêm túc, bài bản. Việc thực hiện Chỉ thị và các chuyên đề đã gắn với các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) nên bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết số 04-NQ/TW đã rõ ràng hơn, nên công tác đấu tranh kịp thời, hiệu quả.

 

Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: kinhtedothi.vn

Đến nay, 100% các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc quận tổ chức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tiến hành xây dựng nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh gắn theo Chuyên đề từng năm. Kết quả 100% chi, đảng bộ đã xây dựng bản đăng ký làm theo; số cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo năm hàng năm đạt 97.8%.

Theo đồng chí Đinh Thị Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ Đống Đa, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của quận. Theo đó, thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 34,6% hàng năm; năm 2019 số thu của quận vượt con số 10.000 tỷ đồng (chiếm hơn 10% trong tổng số thu ngân sách của 30 quận, huyện, thị xã và là 1 trong 2 quận đóng góp ngân sách lớn cho TP); thu ngân sách toàn quận năm 2020 hoàn thành và vượt 2,4% so với dự toán pháp lệnh TP và quận giao. Ngoài ra, sau quá trình rà soát, triển khai đồng bộ các giải pháp, năm 2019 chỉ số cải cách hành chính của quận đã có bước tiến vượt bậc đạt 94,93% (xếp thứ 3 trong 30 quận, huyện, thị xã trên toàn TP).

*Trước đó, ngày 30/3, tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Quận ủy Cầu Giấy tổ chức, 16 tập thể và 20 cá nhân có nhiều thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn được Quận ủy Cầu Giấy tặng Giấy khen.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng trao Giấy khen của Quận ủy Cầu Giấy cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: kinhtedothi.vn

 Sau 5 năm, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn quận Cầu Giấy đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; xác định đây là một nhiệm vụ và việc làm thường xuyên, quan trọng và liên tục trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Theo lãnh đạo quận Cầu Giấy, qua việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của quận Cầu Giấy đã có rất nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng. Việc triển khai nhân rộng những mô hình hay, điển hình tiêu biểu trong làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận; kinh tế quận duy trì mức tăng trưởng và phát triển; công tác văn hóa xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng được giữ vững…

Tại Hội nghị, lãnh đạo quận Cầu Giấy đã đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) trên địa bàn. Theo đó, quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả, đi vào chiều sâu; các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp với tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách và những Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục trên địa bàn quận; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện theo các nội dung, kế hoạch, những việc đăng ký làm theo Bác…

*Ngày 30/3, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Để ghi nhận những thành tích trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành quyết định khen thưởng 36 tập thể và 27 cá nhân tiêu biểu trên địa bàn.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Ảnh: kinhtedothi.vn

 Qua 5 năm triển khai, việc học tập quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm đã được Ban Thường vụ Quận ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành nghiêm túc, bài bản. Nhiều đơn vị đã có sáng tạo trong tổ chức quán triệt phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Việc thực hiện Chỉ thị và các chuyên đề đã gắn với các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) nên bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội có hiệu quả. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị, Đảng bộ, chính quyền, đảng viên và Nhân dân quận đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả lĩnh vực công tác; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng trong đảng viên và quần chúng Nhân dân toàn quận.

Theo Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam, kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ quận ngày càng trong sạch vững mạnh; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra: Quận đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chi tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 25 đề ra cho cả nhiệm kỳ, trong đó 13 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức (5 chỉ tiêu hoàn thành và về đích trước 1-2 năm).

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, Bí thư Quận ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát huy những kết quả đat được, khắc phục tồn tại hạn chế và tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung nêu trong Chỉ thị, Kế hoạch 38-KH/QƯ của Ban Thường vụ Quận ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa 11, 12) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của T.Ư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Quan trọng, để việc “học tập và làm theo” phải trở thành hành động tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lồi sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở trong sạch vững mạnh. Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị, gắn với học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025; nâng cao chất lượng, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, đảng bộ cơ sở…/.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website