Biểu dương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05

Ngày 29/3, Huyện ủy Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05).

 

Các đại biểu dự hội nghị (Ảnh: Báo Hưng Yên)

5 năm qua, việc tổ chức nghiên cứu, học tập Chỉ thị số 05, các kế hoạch và chuyên đề hàng năm ở cấp huyện và cơ sở được thực hiện nghiêm túc. Huyện ủy cũng tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác thường xuyên của mỗi đơn vị và của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Việc nghiên cứu, chọn việc làm theo luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; các cơ quan, đơn vị, lấy chất lượng hoàn thành nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá thực hiện Chỉ thị số 05.

Trong 5 năm, Huyện ủy đã khen thưởng 57 tập thể và 75 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hàng trăm tập thể và cá nhân được cấp ủy cơ sở biểu dương khen thưởng. Nhân dịp này, 18 tập thể, 29 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021 được Ban Thường vụ Huyện ủy biểu dương, khen thưởng.

*Cùng ngày, tại tỉnh Phú Yên, Đảng ủy Bộ Đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 7 năm thực hiện Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”.

Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao
giấy khen cho các tập thể và cá nhân. (Ảnh: Xuân Hiếu)

Qua 5 năm triển khai, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức 5 đợt/35 lớp cho 1.548 lượt cán bộ, đảng viên trong đảng bộ nghiên cứu, học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thực hiện mô hình “Mỗi ngày học tập một lời Bác Hồ dạy BĐBP”; tìm hiểu, tuyên truyền “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”; kể các mẩu chuyện về Bác trong các buổi chào cờ, sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt ngày chính trị - văn hóa - tinh thần… 100% cán bộ, đảng viên có bản Di chúc của Bác và đều viết bản đăng ký học tập, làm theo hàng năm.

Qua đánh giá, các tổ chức cơ sở đảng cơ bản thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05, kịp thời khắc phục các khâu yếu, mặt yếu.

Tại Hội nghị, Đảng ủy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân và đề nghị cấp trên tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đảng ủy BĐBP tỉnh cũng đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam.

*Tại tỉnh Long An, ngày 29/3, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tuyên dương các điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Nguyễn Bá Luân tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể

Thời gian qua, Đảng ủy cùng Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, các đoàn thể triển khai có hiệu quả: Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin hướng tới Chính quyền điện tử tỉnh Long An; dự án mua sắm trang thiết bị cho Đài truyền thanh cấp xã; đề án truyền thông hình ảnh tỉnh Long An giai đoạn 2019 - 2020, định hướng năm 2025,...

Đồng thời thường xuyên kiểm tra việc chấp hành tổ chức kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nội quy, quy chế cơ quan; thực hiện “Năm chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành thông tin và truyền thông”.

Nhiều mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện: “Xây dựng văn phòng không giấy”; mô hình “nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước trong toàn cơ quan”; “rèn luyện phong cách T1: Thời gian”.

Qua thời gian thực hiện, Đảng ủy cơ sở đã tổng kết và đưa các mô hình này trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, Đảng bộ; các chi bộ trực thuộc đã xây dựng mô hình gắn với chức năng, nhiệm vụ : Chi bộ 1 – mô hình “nâng cao chất lượng phục vụ, thực hành tiết kiệm”; Chi bộ 2 - mô hình “tận tâm”; Chi bộ 3 – mô hình “tinh thần trách nhiệm trong phục vụ”.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông duy trì kể mẫu chuyện về Bác vào sinh hoạt chào cờ của tuần đầu mỗi tháng, nội dung gắn trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của các chi bộ và đảng viên; đồng thời thảo luận, trao đổi các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng phấn đấu.

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng tham mưu, kết quả giải quyết công việc có tiến bộ; công việc được giao với tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu các công nghệ mới phục vụ công việc.

Tại cuộc họp mặt, 1 tập thể: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông; 7 cá nhân được tặng giấy khen của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2020./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website