Học và làm theo Bác gắn với thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Tỉnh ủy Ninh Bình (Ảnh: Hoàng Long)

Tỉnh ủy Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 37-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trong đó, yêu cầu các cấp ủy đảng trên địa bàn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị, nhất là đối với những vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên. Việc chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện ở các cấp cần bảo đảm tính thống nhất, chủ động, kịp thời và sáng tạo; khắc phục và ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu tính cụ thể, sâu sát trong chỉ đạo, thực hiện.

Theo Kế hoạch, nội dung thực hiện bao gồm: Tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021; xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức sinh hoạt định kỳ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là với thế hệ trẻ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tập trung chỉ đạo thực hiện các khâu đột phá, giải quyết dứt điểm vấn đề bức xúc nổi cộm trong thực tiễn; công tác kiểm tra, giám sát; một số hoạt động chính theo từng năm trong giai đoạn 2021-2025.

Tỉnh ủy Ninh Bình đặt mục tiêu, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tạo ra bước chuyển mới trong học tập và làm theo Bác, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp, nhu cầu tự thân, thường xuyên, hình thành ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của mọi cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất Cố đô Hoa Lư.

Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp trong thực hành trách nhiệm nêu gương./.

Phương Nghi

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website