Đảng bộ Công an tỉnh Kon Tum đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Đại tá Trần Thị Thu Phước- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND vào chương trình sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, đảng bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; với tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

Tăng cường tuần tra đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường. Ảnh: D.Đ.N  

Trong giai đoạn 2021-2023, Đảng ủy Công an tỉnh triển khai các chuyên đề lớn như “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; CAND phát huy truyền thống vẻ vang, gương mẫu đi đầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”. Theo đó, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuẩn mực đạo đức, tiêu chí trong quan hệ, giao tiếp với nhân dân cũng như các quy tắc ứng xử và kỹ năng xử lý các tình huống.

 Các tổ chức đoàn thể trong Công an tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; thực hiện các mô hình, phần việc chuyển từ “học tập” sang “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức chương trình hoạt động hè, hiến máu tình nguyện. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: “Đơn vị dân vận khéo - hạnh phúc cùng thôn, làng”; “Tự quản về ANTT đường biên mốc giới”; “Vận động bà con từ bỏ tà đạo Hà Mòn”; camera giám sát về ANTT tại các xã Ia Xiêr, Rờ Kơi, Mô Rai, Sa Nhơn, huyện Sa Thầy; tổ tự quản ANTT ở thôn, làng, biên giới; “Tổ liên kết tự quản về an ninh, trật tự và phòng cháy chữa cháy” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Qua triển khai thực hiện, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chuyên đề hằng năm của tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; gương mẫu trong việc thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tư cách người CAND theo Sáu điều Bác Hồ dạy; nêu cao tinh thần đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung thiết thực, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao để rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Tặng học bổng “Nâng bước đến trường”, xe đạp và các phần quà cho học sinh xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi. Ảnh: D.Đ.N  

Thực hiện tốt về Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng cương quyết bảo vệ, thấy sai quyết liệt đấu tranh; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; gương mẫu trong việc thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; thi đua thực hiện tốt các tiêu chí với khẩu hiệu hành động “Xây dựng Công an Kon Tum thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; khiêm tốn, giản dị, tiết kiệm, liêm chính, tác phong công tác khoa học, gần gũi quần chúng nhân dân trong đơn vị và nơi cư trú.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Công an tỉnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong hành động của mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị với tinh thần, trách nhiệm tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân, mỗi ngày làm một việc tốt. Vì vậy, trong giai đoạn 2021-2023, có 27 tập thể và 40 cá nhân được các cấp biểu dương khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website