Làm theo lời Bác, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Thanh Tùng cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy BHXH tỉnh đã chỉ đạo các chi bộ thường xuyên đưa nội dung Chỉ thị 05 vào sinh hoạt hàng tháng, sinh hoạt định kỳ của đơn vị, đoàn thể. Trong quá trình học tập, cùng với các nội dung chuyên đề do cấp ủy cấp trên hướng dẫn, các cấp ủy đảng đã chủ động xây dựng nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 được triển khai một cách cụ thể, thường xuyên và hiệu quả, Đảng bộ BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện toàn khóa và hàng năm; chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức đăng ký nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể. Trong đó chú trọng gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng, ký cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức, lao động; lấy kết quả thực hiện cam kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, đánh giá viên chức hàng năm.

 

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ BHXH tỉnh luôn đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Các chi bộ thường xuyên đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là cải cách hành chính trong việc giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động để giảm phiền hà, rút ngắn thời gian chờ đợi và tăng sự hài lòng, nâng cao uy tín của ngành đối với nhân dân; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, đề cao trách nhiệm nêu gương, dân chủ, nói đi đôi với làm của cán bộ lãnh đạo, quản lý và CBĐV; chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, xây dựng hình ảnh người CBĐV, công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu, liêm khiết…

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, đảng viên Chi bộ Văn phòng, BHXH tỉnh là một trong những điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Là cán bộ lãnh đạo có năng lực, tư duy tốt, luôn hết lòng vì nhiệm vụ chung, nhiều năm liền, anh Tuấn được công nhận là “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Năm 2017, anh góp phần xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” được Viện Khoa học BHXH công nhận…

Công tác giáo dục tư tưởng cho thế hệ trẻ luôn được quan tâm. Đảng ủy BHXH tỉnh chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) được học tập đầy đủ các chuyên đề, các tác phẩm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua đó để giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Trên tinh thần đó, Đoàn Thanh niên cơ quan đã làm tốt công tác vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia; đồng thời tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu chủ đề “Thanh niên rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn, phấn đấu trở thành người thanh niên vừa hồng, vừa chuyên”.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, Đoàn Thanh niên luôn chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện phong trào “Thanh niên làm theo lời Bác”; tổ chức nhiều phong trào, hoạt động với nội dung thiết thực, như: Bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, tình nguyện vì an sinh xã hội…

Với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, Đảng ủy BHXH tỉnh đã chỉ đạo các chi bộ, đơn vị xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa “xây” với “chống”; đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và của CBĐV; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với đánh giá, nhận xét CBĐV, công chức, viên chức hàng năm và cả nhiệm kỳ; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng đơn vị…

“Có thể thấy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo được sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ CBĐV BHXH tỉnh, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm cao, chung sức phấn đấu hướng đến sự hài lòng của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp…”, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Thanh Tùng nhấn mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website