Tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo Bác

Trong kế hoạch hành động, Đảng ủy xã Tân Thuận Bình luôn xác định rõ nội dung, cách làm trong thực hiện tốt Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05. Đây được xem là cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Theo đó, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Tân Thuận Bình, với 100% cán bộ, đảng viên hằng năm xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả có hơn 98% cán bộ, đảng viên đạt chất lượng trong đăng ký xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05.

Cấp ủy đảng chú trọng đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, tạo nên những chuyển biến trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể xã Tân Thuận Bình đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, nội dung sinh hoạt định kỳ của chi đoàn, chi hội, khu dân cư và lồng ghép vào các hoạt động tọa đàm, nói chuyện chuyên đề...

 

Các đoàn thể cùng nhân dân xã Tân Thuận Bình tiến hành trục vớt lục bình, rác thải, khai thông dòng chảy, xây dựng tuyến kinh sạch - đẹp, không rác thải.

Thực tế cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Tân Thuận Bình đã tạo sự lan tỏa trong nhiều phong trào thi đua, tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để nhân rộng.

Điển hình như Chi bộ ấp Tân Bình 1 vận động xây dựng mô hình tiết kiệm, mỗi đảng viên hằng tháng “bỏ ống nuôi heo đất” ít nhất 20.000 đồng gây quỹ thăm hỏi đảng viên bị ốm đau, gia đình đảng viên có hữu sự; thăm, tặng quà cho các cụ cao tuổi (90 tuổi trở lên).

Còn Chi bộ ấp Tân Phú 2 thành lập Tổ thu gom rác thải sinh hoạt (5 thành viên), hằng tuần thu gom rác 2 lần và giữ gìn các tuyến đường trên địa bàn đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp với việc trồng hoa, thực hiện lắp đèn đường, cột cờ… MTTQ xã Tân Thuận Bình xây dựng mô hình “Tuyến kinh sạch - đẹp, không rác thải”; riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xây dựng mô hình Chi hội “5 có, 3 sạch”…

Bên cạnh đó, các chi bộ ấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nhiều mô hình với những việc việc làm cụ thể, góp phần xây dựng và giữ vững các tiêu chí xã Tân Thuận Bình - xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã vận động nhân dân tham gia sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025; xây dựng 6 căn nhà cho hộ nghèo…

 

 Khen thưởng các tập thể, cá nhân tại Hội nghị tổng kết mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 do Đảng ủy xã Tân Thuận Bình vừa tổ chức.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy xã Tân Thuận Bình đã rút ra nhiều kinh nghiệm làm chuyển biến căn bản về nhận thức từ “học tập” chuyển sang thực hiện “làm theo” với những công việc thường xuyên, hằng ngày; vừa đề cao tính tự giác, nêu gương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; xác định rõ các nội dung mới, giải pháp mới để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể.

Đề cao tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên gắn với chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 và tăng cường thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã khắc phục những hạn chế, khuyết điểm kéo dài. Đồng thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và thi đua làm theo Bác.

Việc tổ chức thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thuận Bình đã góp phần quan trọng vào quá trình hoàn thành vượt mức kế hoạch hằng năm và hoàn thành thắng lợi Nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy xã đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05. Đảng ủy xã Tân Thuận Bình và 1 cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Gạo tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Kết luận 01 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website