Ngành Kiểm sát Quảng Ninh: Hiện thực hoá lời dạy của Bác

 “Sổ tích lũy kinh nghiệm” là một trong những giải pháp hiệu quả, thực chất được ngành Kiểm sát Quảng Ninh áp dụng trong thời gian qua nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên.

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng ngành, Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị trực thuộc thường xuyên rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và lề lối làm việc, các quy định, kế hoạch, chương trình hành động, chương trình kiểm tra, giám sát, theo quy định mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong năm, ngành phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ Viện KSND tỉnh và 13 chi bộ Viện KSND cấp huyện về 4 chuyên đề. Tổng hợp, xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn công tác nghiệp vụ, đồng thời tổ chức 1 hội nghị tập huấn để quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn ngành.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện KSND tỉnh thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc những quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thực hiện chức năng nhiệm vụ và chủ động phòng ngừa và ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ ngành.

Từ phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác dạy, ngành Kiểm sát Quảng Ninh ngày càng khẳng định vai trò, nâng cao hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại địa phương.

Trong lĩnh vực hình sự, các đơn vị thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát 1.323 tin báo, tố giác; kiểm sát giải quyết 1.210 tin (đạt tỷ lệ 91,45%); trách nhiệm công tố được thực hiện sớm hơn, hiệu quả hơn ngay trong giai đoạn thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm; kiểm sát chặt chẽ việc khám nghiệm hiện trường. Thực hiện kiểm sát điều tra 1.675 vụ; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị xác định 178 vụ án điểm phức tạp, nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm để tập trung chỉ đạo, khởi tố, điều tra, truy tố và kịp thời đưa ra xét xử nghiêm minh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Quá trình điều tra, Viện KSND 2 cấp của tỉnh cũng chủ động thực hiện hoạt động điều tra tăng cường trách nhiệm công tố như tham gia các hoạt động đối chất, nhận dạng, khám xét, thực nghiệm điều tra. Viện KSND 2 cấp cũng đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng xét hỏi, tranh tụng của kiểm sát viên và chất lượng kháng nghị phúc thẩm; tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát các hoạt động tố tụng trước, trong và sau phiên tòa, kiểm sát bản án, nhằm kịp thời phát hiện vi phạm để kháng nghị, kiến nghị, đảm bảo việc xét xử đúng pháp luật...

Kiểm sát viên Viện KSND huyện Ba Chẽ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa hình sự. (Ảnh: Viện KSND huyện Ba Chẽ)

Trong năm, ngành thực hiện số hóa hồ sơ 1.680 vụ, việc; báo cáo án bằng sơ đồ tư duy 2.105 vụ, việc; thực hiện trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại 881 phiên tòa. Đặc biệt, Viện KSND tỉnh tổ chức thành công cuộc thi Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy cho cán bộ, kiểm sát viên và các đơn vị 2 cấp, được Viện KSND tối cao ghi nhận, nhân rộng trong toàn ngành.

Cùng với đó, ngành tiếp tục đầu tư về mọi mặt nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết án dân sự, hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó đổi mới phương thức kiểm sát, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong việc giải quyết các vụ án tồn đọng, các vụ việc phức tạp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm sát chặt chẽ bản án, quyết định của tòa án. Thông qua công tác kiểm sát giải quyết án hành chính, chú trọng phát hiện, tổng hợp vi phạm của các cấp, ngành có liên quan, kịp thời ban hành kiến nghị để chấn chỉnh, khắc phục. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã kiểm sát thụ lý sơ thẩm 3.667 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác; kiểm sát thụ lý phúc thẩm 148 vụ, việc. Tỷ lệ kháng nghị được tòa án chấp nhận đạt cao (32/35 kháng nghị, đạt tỷ lệ 91,4%, vượt 21,4% chỉ tiêu ngành đề ra).

Các mặt công tác khác được quan tâm, chú trọng thực hiện toàn diện. Toàn ngành đạt và vượt 126/126 chỉ tiêu; chấm điểm thi đua đạt 916/1000 điểm (cao nhất từ trước đến nay). Trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra án hình sự được tăng cường, chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng lên. 100% án giải quyết đúng pháp luật, không có trường hợp nào oan, sai hoặc đình chỉ do không phạm tội, tòa án tuyên không phạm tội. Qua kiểm sát hoạt động tư pháp đã ban hành 744 kiến nghị, kháng nghị vi phạm và phòng ngừa, góp phần đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của các cơ quan tư pháp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các cơ quan hữu quan.

Có thể thấy, mặc dù yêu cầu về thực hiện chức năng, nhiệm vụ ngày càng cao, nhưng bằng nhiều giải pháp, đặc biệt hiện thực hóa lời dạy của Bác bằng hành động, việc làm cụ thể, ngành Kiểm sát Quảng Ninh luôn nỗ lực khắc phục vượt khó, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, nhiệm vụ chính trị địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website