Chuyển biến trong học và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Yên Lập

 Cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Yên Lập luôn tận tình hướng dẫn các chính sách vay vốn cho người dân.

Được đánh giá là một trong những điểm sáng về học và làm theo Bác, những năm qua, Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Yên Lập luôn nỗ lực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Đồng chí Trần Xuân Huế - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện cho biết: “Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự hiệu quả, Chi bộ, Ban giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện luôn quán triệt để cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức đúng, sâu sắc những giá trị cốt lõi đạo đức của cán bộ ngân hàng theo lời dạy của Người; thực hiện tốt phương châm “Thấu hiểu lòng dân - Tận tâm phục vụ”... Nhờ đó, nhiều năm qua, tập thể Phòng Giao dịch NHCSXH huyện luôn phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ hàng năm; cho vay đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách. Hiện nay, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Yên Lập đang thực hiện 16 chương trình tín dụng, là đơn vị có tỷ lệ dư nợ cao nhất tỉnh với gần 650 tỷ đồng cho gần 11 nghìn khách hàng vay vốn. Chất lượng tín dụng nằm trong tốp đầu, tỷ lệ nợ xấu luôn ở thấp hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh, hiện nay còn 0,07% trên tổng dư nợ... Qua đánh giá, hàng năm Chi bộ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng.

Đồng thuận, tự nguyện hiến đất, vận động xây dựng hạ tầng nông thôn đi đầu nêu gương làm kinh tế... là những việc làm thiết thực mà cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hưng Long đã và đang triển khai thực hiện nhằm tạo hiệu quả trong việc đẩy mạnh học và làm theo Bác.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hà- Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả, ngoài việc triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn, địa phương luôn coi trọng công tác dân vận khéo trong vận động quần chúng và kịp thời giải đáp các ý kiến, băn khoăn của nhân dân; mọi vấn đề thu, chi đều được địa phương công khai minh bạch; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, đồng lòng, chung sức xây dựng địa phương vững mạnh. Qua đó, xã có nhiều bước tiến về mọi mặt, nhất là đời sống nhân dân và hạ tầng điện, đường, trường, trạm... Năm 2023, thu nhập bình quân đạt 53 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,5%; 100% đường giao thông được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt; 85% người dân tham gia BHYT; 100% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; xã đạt 69/75 chỉ tiêu và 15/19 tiêu chí NTM nâng cao; 2 khu dân cư đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu...

Xã Hưng Long tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

Để việc học và làm theo Bác ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, cấp ủy các cấp huyện Yên Lập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chương trình, kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng nội dung Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa những nhiệm vụ phù hợp và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Đây là giải pháp quan trọng để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, có hiệu quả cao.

Chuyển biến rõ nét nhất trong làm theo lời Bác đó là, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo như: Chương trình xây dựng NTM gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp sản xuất hàng hóa, phát triển các sản phẩm OCOP; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, các cấp ủy, chính quyền đã phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu trong tuyên truyền, vận động người dân chung sức xây dựng NTM, cải cách hành chính, vệ sinh môi trường, thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng trong thực hiện các công trình, dự án...

Qua đó, đã góp phần quan trọng vào giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm, những tồn tại, hạn chế trong công tác. Đồng thời, giúp cho cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị ý thức về trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề của nhân dân, tránh được việc quan liêu, hành chính hóa...

Từ thực hiện học tập và làm theo Bác còn tạo động lực để huyện triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: Căn nhà cấp ủy, xóa nhà tạm, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; thắp sáng đường quê; hiến máu tình nguyện... tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website