Lan tỏa các mô hình học tập và làm theo Bác trong đoàn viên thanh niên Duy Tiên

Đặc biệt, công tác tuyên truyền và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác luôn được các cấp bộ đoàn ở thị xã quan tâm, triển khai thực hiện với nhiều nội dung thiết thực và đổi mới về hình thức, phù hợp với từng đối tượng ĐVTN.

Trên cơ sở kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hằng năm theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn, Kế hoạch của Thị ủy, Đoàn Thanh niên thị xã đã thường xuyên tuyên truyền tới ĐVTN về các nội dung học tập và làm theo Bác thông qua hệ thống tổ chức đoàn từ thị xã đến cơ sở. BTV Thị đoàn thường xuyên phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nam, Báo Hà Nam, Trang thông tin điện tử, Đài truyền thanh thị xã và hệ thống truyền thanh cơ sở trong việc tuyên truyền.

Đặc biệt phát huy ưu thế của mạng xã hội facebook, Thị đoàn và đoàn các xã, phường thường xuyên đăng tải các nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoạt động tiêu biểu của đoàn cơ sở, các điển hình thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác.

 

 Đội Thanh niên tình nguyện thị xã Duy Tiên hưởng ứng chương trình tiếp sức mùa thi năm 2022. Ảnh: Trần Ích

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu, các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời, đa dạng hóa các phong trào hoạt động cách mạng của đoàn nhằm hướng ĐVTN tham gia vào các hoạt động học tập và làm theo Bác do đoàn tổ chức và phát động như: thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tích cực trong tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, hoạt động an sinh xã hội, xung kích bảo vệ Tổ quốc, sáng tạo và có khát vọng trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng...

Đoàn các xã, phường đã chú trọng tìm, bổ sung nhiều nội dung phong phú, cập nhật những câu chuyện xúc động về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến với đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tại các buổi sinh hoạt, các chi đoàn đã dành thời gian thích hợp để giới thiệu những nội dung cơ bản các tác phẩm của Bác, các tài liệu học tập do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành. Đối với các đồng chí cán bộ đoàn, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên ở cơ quan, đơn vị và gia đình, công khai kế hoạch tu dưỡng, phấn đấu, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm.

Từ các phong trào hoạt động cách mạng của đoàn đã xuất hiện nhiều ĐVTN tiêu biểu, là những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác. Những tấm gương đó cũng chính là hình ảnh tuyên truyền đẹp để lan tỏa trong ĐVTN. Qua đó đã nâng cao nhận thức của đông đảo ĐVTN trong học tập và làm theo Bác, từng bước đưa học, làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong đông đảo cán bộ, ĐVTN.

Để nhân rộng các mô hình trong học, làm theo Bác, BTV Thị đoàn đã xây dựng kế hoạch và lựa chọn các mô hình mang ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của ĐVTN trong học tập và làm theo Bác. Tiêu biểu như mô hình: “Đường cây thanh niên làm theo lời Bác”, “Rửa xe gây quỹ nhân ái”, “Góc học tập cho em”… Từ hoạt động của mô hình điểm, BTV Thị đoàn đã triển khai kế hoạch nhân rộng tới các đoàn xã, phường nhằm lan tỏa những hành động đẹp, thiết thực trong học tập và làm theo Bác tới đông đảo ĐVTN. Kết quả thực hiện mô hình “Đường cây thanh niên làm theo lời Bác” toàn thị xã đến nay đã thực hiện được 15 đường cây nhân rộng tại 10 đoàn cơ sở, trị giá 280 triệu đồng; mô hình “Rửa xe gây quỹ nhân ái” được nhân rộng tại 8 đoàn cơ sở với 13 buổi rửa xe gây quỹ được 31,8 triệu đồng, mô hình “Góc học tập cho em” đã tặng được 89 góc học tập trị giá 76 triệu đồng...

Từ kết quả triển khai tốt việc xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, ĐVTN về học, làm theo Bác, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh trật tự, quốc phòng của địa phương.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác trong lực lượng ĐVTN trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Thạch, Bí thư Thị đoàn Duy Tiên cho biết: BTV Thị đoàn tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới đông đảo ĐVTN về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập nghiêm túc các chuyên đề hằng năm cho từng đối tượng ĐVTN; cụ thể hóa các nội dung học tập một cách dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện gắn với những hoạt động học tập, lao động, sinh hoạt hằng ngày của mỗi ĐVTN. Tổ chức đăng ký và hướng dẫn việc “làm theo” Bác cụ thể đối với mỗi đối tượng đoàn viên, thanh niên, đánh giá việc thực hiện một cách chặt chẽ hơn và lấy tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại đoàn viên hằng năm.

Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thống nhất với các phong trào, các cuộc vận động khác đã được các cấp bộ đoàn, hội, đội triển khai để tránh chồng chéo, hình thức và kém hiệu quả. Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, đặc thù của ĐVTN, các cấp bộ đoàn tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, để việc “làm theo” thực sự trở thành hành động tự giác, tự nguyện của ĐVTN. Đồng thời, đổi mới hình thức học tập và làm theo Bác để thu hút ĐVTN, thiếu niên tham gia thực hiện. Thường xuyên quan tâm theo dõi, phát hiện, tuyên truyền, giới thiệu và tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, như: gặp mặt biểu dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, trao tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” từ thị xã tới cơ sở.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website