Điển hình học và làm theo Bác

 Lãnh đạo xã Đình Tổ thăm hỏi động viên người dân mắc bệnh hiểm nghèo.

Trên tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy xã, các Chi bộ cơ sở lồng ghép nội dung đánh giá việc học tập và làm theo Bác trong các buổi sinh hoạt định kỳ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 05, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, cán bộ, đảng viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đăng ký việc làm theo Bác một cách cụ thể, thiết thực.

Hằng năm, cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác đạt tỷ lệ hơn 98%. Trong đó có nhiều mô hình hay, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội, như: Cán bộ công chức, người lao động tự nguyện tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn; điện táng, hỏa táng ở thôn Phú Mỹ; Hội Phụ nữ xây dựng mô hình “Làng 3 sạch”; Hội Nông dân đẩy mạnh sản xuất, lao động giỏi; Đoàn Thanh niên tích cực tham gia phong trào bảo vệ môi trường...

Ông Lê Đình Thất, cán bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xã Đình Tổ kiêm Bí thư Chi bộ thôn Phú Mỹ cho biết: “Chi bộ 47 đảng viên, duy trì sinh hoạt vào ngày 3 hằng tháng. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, Chi ủy chủ động lựa chọn các vấn đề bức thiết để các đảng viên thảo luận, đánh giá, triển khai thực hiện. Đó là công tác xây dựng Nông thôn mới nâng cao; bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tiết kiệm trong việc cưới, việc tang...”. Điểm nổi bật trong học và làm theo Bác ở thôn Phú Mỹ là Chi bộ chỉ đạo các chi hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, như lựa chọn điện táng, hỏa táng; không rắc vàng mã, không thuốc lá, không tổ chức ăn uống mời khách, không thuê đoàn nhạc hiếu, sử dụng vòng hoa luân chuyển. Từ năm 2014 đến nay, thôn Phú Mỹ đạt 100% đám tang điện táng, hỏa táng.    

 Ông Nguyễn Văn Đại, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đình Tổ chia sẻ: “Giải pháp quan trọng để Đảng bộ xã triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đó là xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng thực hiện”. Từ khi triển khai học tập Chỉ thị 03 rồi đến Chỉ thị 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã Đình Tổ nghiêm túc thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Tháng 8 năm 2013, Đảng ủy xã Đình Tổ ra nghị quyết phát động toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thực hiện mô hình xây dựng quỹ từ thiện. Đến nay, quỹ thu được gần 100 triệu đồng (Trong đó, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên tự nguyện đóng góp 60 nghìn đồng/người/tháng; Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã đóng góp 50 nghìn đồng/người/tháng; cán bộ, công chức đóng góp 30 nghìn đồng/người/tháng; người lao động đóng góp 10 nghìn đồng/người/tháng). Từ nguồn quỹ này, Đảng ủy xã chỉ đạo các Chi bộ, tổ chức hội, đoàn thể thường xuyên rà soát, quan tâm hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở; thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy xã Đình Tổ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; lồng ghép có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 với các cuộc vận động, phong trào thi đua; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website