Nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ Thanh Liêm

Để việc xây dựng, nhân rộng mô hình học tập, làm theo Bác được triển khai đồng bộ, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm luôn chú trọng cụ thể hóa các bước tiến hành, thường xuyên sâu sát chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Cấp ủy, TCĐ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp, hiệu quả (qua sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, qua tuyên truyền miệng, hệ thống truyền thanh cơ sở, cổ động trực quan, hoạt động văn nghệ, thể thao quần chúng…); đồng thời kết hợp triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” gắn với chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia viết bài hưởng ứng cuộc thi “Những tấm gương làm theo Bác”.

Thông qua thực hiện đồng bộ công tác thông tin, tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sau 5 năm (2017-2022), cấp ủy, TCĐ các cấp ở Thanh Liêm đã xây dựng được 698 mô hình học tập, làm theo Bác ở nhiều cấp, ngành, lĩnh vực, trong đó có nhiều mô hình tiêu biểu, tạo hiệu quả và sức lan tỏa sâu rộng.

Thông qua thực hiện mô hình "Tích cực chủ động giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo" (KNTC), Chi bộ Thanh tra huyện Thanh Liêm đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm 95% đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền. Cán bộ, đảng viên của chi bộ coi trọng việc đối thoại trong giải quyết KNTC nên nhiều công dân đã tự nguyện rút đơn KNTC, giúp giữ vững ổn định tình hình, giảm mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân.

Mô hình “Đường hoa quân sự” của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thanh Liêm (với 3 km chiều dài trên trục ĐT 499B, giá trị thực hiện 120 triệu đồng và 700 ngày công lao động) là công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng huyện Thanh Liêm được công nhận là huyện nông thôn mới (NTM); đồng thời trở thành mô hình điểm được Bộ CHQS tỉnh lựa chọn nhân rộng ra 5 huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh.

 

 Lãnh đạo Huyện ủy Thanh Liêm trao thưởng các mô hình tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Việt Hà

Đặc biệt, thông qua mô hình “làm đường, dịch tường”, từ 2018 đến 2022, cấp ủy, TCĐ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong toàn huyện đã vận động trên 300 hộ dân tự nguyện phá dỡ hơn 2.500m tường rào, hàng trăm công trình phụ trợ, dịch chuyển hàng trăm cột điện, hiến tặng hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, một số mô hình học tập, làm theo Bác do UBND các xã, thị trấn triển khai như: “Chưa hết việc, chưa hết giờ”, “Ngày thứ bảy về với dân”, “Ngày không viết, ngày không hẹn”… đã thiết thực tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, gia tăng chỉ số hài lòng của người dân.

Các mô hình: “Camera an ninh” (do chi bộ công an xã, thị trấn phát động), “Thắp sáng đường làng ngõ xóm” (do Đoàn thanh niên đảm nhiệm) đã huy động xã hội hóa hàng tỷ đồng, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự ngay từ địa bàn cơ sở. Mô hình “Hội viên hội cựu chiến binh (CCB) thu gom rác thải trên đồng ruộng” (Hội CCB), “Đường cây thanh niên” (Đoàn Thanh niên), “Nhà sạch, đường ngõ sạch đẹp”, “Phân loại rác thải tại nguồn” (Hội Phụ nữ)… với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường đã thiết thực góp phần từng bước nâng cao ý thức, ứng xử trách nhiệm của cộng đồng vì môi trường xanh, sạch, đẹp theo tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Thông qua những mô hình thiện nguyện: “Hũ gạo tiết kiệm”, “Nuôi heo đất”, “Nông dân tiết kiệm tặng bò vàng sinh sản cho hội viên nông dân nghèo”, “Rửa xe gây quỹ Tết vì người nghèo”, “Chiếc bánh yêu thương”… các cấp, ngành, đoàn thể trong huyện đã vận động được 3.450 kg gạo, trên 2,1 tỷ đồng, tặng 25 con bò giúp cho trên 1.500 lượt hội viên, trẻ em hoàn cảnh khó khăn có Tết và vươn lên thoát nghèo. Hàng loạt mô hình về phát triển kinh tế: “Nuôi ong lấy mật”, “Hợp tác xã rau an toàn”, “Trồng cây ăn quả trên đất lúa”, “Đá cảnh, cây cảnh”… cho nguồn thu nhiều tỷ đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ. Tác động tích cực từ những mô hình học tập, làm theo Bác đã góp phần tạo sự thống nhất trong TCĐ, đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý của cấp ủy, chính quyền.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị cũng như việc xây dựng, nhân rộng mô hình học tập, làm theo Bác tiếp tục đạt hiệu quả cao hơn, thời gian tới, cấp ủy, TCĐ các cấp ở Đảng bộ huyện Thanh Liêm tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, các nội dung chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng ngắn gọn, đúng trọng tâm, trọng điểm, dễ nhớ, dễ hiểu, sát điều kiện, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Xác định rõ nội dung nhiệm vụ trọng tâm, khó khăn, vướng mắc, vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc… để chỉ đạo, định hướng các cấp, ngành, đoàn thể lựa chọn, coi đó là nội dung trọng tâm trong xây dựng, nhân rộng mô hình học tập, làm theo Bác.

Duy trì nền nếp việc ghi danh “Sổ vàng người tốt, việc tốt”; thường xuyên đánh giá, bình xét, biểu dương những mô hình, điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và trong xây dựng, nhân rộng mô hình học tập, làm theo Bác.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 và xây dựng, nhân rộng mô hình học tập, làm theo Bác gắn với việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII); Quy định về những điều đảng viên không được làm, các quy định của Đảng về tinh thần nêu gương; kiên quyết xử lý những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website