Học Bác để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Công tác lưu trữ của Văn phòng Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: TL

“Làm hết việc, không làm hết giờ”

Năm thứ 8 làm việc tại Văn phòng Tỉnh ủy, anh Đinh Xuân Hồng, Trưởng Phòng Hành chính đã quen với việc phải giải quyết khối lượng công việc nhiều và liên tục. Để sắp xếp, giải quyết công việc hiệu quả, kịp thời, anh học và làm theo Bác về giờ giấc, phong cách làm việc, qua đó giúp anh ngày càng trưởng thành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đồng thời chủ động, tự tin hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Là cơ quan tham mưu, phục vụ cấp ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Tỉnh ủy; trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; phối hợp điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, phục vụ hoạt động của Tỉnh ủy, do vậy, khối lượng công việc của Văn phòng Tỉnh ủy rất lớn, áp lực cao. Thời gian qua, các cán bộ, đảng viên của Văn phòng Tỉnh ủy luôn nỗ lực, chủ động sắp xếp thời gian, giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, kịp thời, với phương châm “Làm hết việc, không làm hết giờ”. Hiệu quả công việc đạt được đã phản ánh việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong học và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên Văn phòng Tỉnh ủy.

Điều đó được thể hiện qua kết quả hoạt động 9 tháng năm 2021, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành hơn 2.000 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; 8 nghị quyết, 14 chỉ thị; 47 chương trình, 43 kế hoạch… trên tất cả các lĩnh vực, qua đó kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương tới cơ sở. Mặc dù khối lượng công việc nhiều, nhưng mỗi cán bộ, đảng viên của Văn phòng Tỉnh ủy đều gương mẫu, nghiêm túc thực hiện phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; thực hiện đúng nguyên tắc “2 thạo, 3 đúng, 3 không”.

Học Bác trở thành nhu cầu của mỗi cán bộ, đảng viên

Nhận thức được tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác, thời gian qua, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy luôn quan tâm, chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Căn cứ kế hoạch của Tỉnh ủy, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã cụ thể hóa thành kế hoạch, hướng dẫn và triển khai học tập nghiêm túc, kịp thời. Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động đăng ký cam kết trách nhiệm nêu gương và kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo phương châm: “Sát chức năng, nhiệm vụ; ngắn gọn, dễ nhớ; dễ thực hiện”.

Để tạo không khí thi đua sôi nổi, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã phát động, triển khai nhiều hoạt động. Nổi bật là đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai; kỷ niệm 70 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy gắn với chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy; cải cách hành chính, đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm; đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Qua đánh giá, xếp loại, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2018 - 2020).

Đồng chí Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đánh giá: Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng ủy cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đã trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Nhu cầu đó không chỉ dừng ở việc thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội và thực dụng, mà mỗi cán bộ, đảng viên còn vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao với phương châm 5C: “Chủ động, chính xác, chi tiết, chu đáo, có kết quả”. Từ đó, Văn phòng Tỉnh ủy luôn hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ, giúp việc Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Những kết quả đạt được trong học và làm theo Bác thời gian qua là nguồn động viên, khích lệ để đội ngũ cán bộ, đảng viên Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục nỗ lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện và sâu sắc, năng động và sáng tạo của công tác văn phòng cấp ủy trong tình hình mới.

Quỳnh Trang

Theo https://baolaocai.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website