Châu Thành học tập và làm theo Bác

 Nhân dân xây dựng đường nông thôn

Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Sau học tập, các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch thực hiện, ký kết giao ước thi đua; đăng ký mô hình mới, sáng tạo, công trình, phần việc thiết thực.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, các cá nhân từ quần chúng đến cán bộ, đảng viên đều đăng ký việc làm, hành động cụ thể và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo gắn với chuyên đề từng năm. Đặc biệt, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, phát huy dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả lãnh, chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng đến hành động trong nội bộ Đảng, thật sự lan tỏa trong Nhân dân.

Năm 2023, các cấp ủy Đảng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2023, với 73 lớp, có 5.618 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng tham dự. Đồng thời, tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện trong năm của các chi, đảng bộ trực thuộc một cách kịp thời, hiệu quả; qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện, xã, thị trấn dự sinh hoạt chi bộ ấp. Từ đó, theo dõi, hướng dẫn, cung cấp cho chi bộ thông tin về chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước. Sau khi tham dự sinh hoạt chi bộ ấp, từng cán bộ kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, phát hiện hạn chế, vướng mắc để rút kinh nghiệm; phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, báo cáo cấp ủy Đảng vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ sở; đề ra giải pháp lãnh, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên địa bàn huyện Châu Thành xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhân rộng.

Tiêu biểu, như: Thực hành tiết kiệm trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học; mua xe chuyển bệnh miễn phí, bếp ăn từ thiện; sửa chữa cầu, bê-tông hóa lộ giao thông nông thôn; tổ phụ nữ làm từ thiện “Góp tiền mua xăng dầu cho xe chuyển bệnh”; thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự; “An toàn về phòng cháy, chữa cháy”, “Camera giám sát an ninh”, “Đoạn đường an ninh”; diễn đàn “Lắng nghe dân nói”…

“Các mô hình, cách làm hiệu quả ngày càng nhận được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triền kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân, bảo đảm an sinh xã hội…” - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành Hồ Trường Huấn chia sẻ.

Khánh thành cầu nông thôn

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành - Từ Thanh Khiết cho biết:  Đảng bộ huyện Châu Thành tăng cường tuyên truyền, phổ biến Chuyên đề năm 2024: “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và các ngày kỷ niệm, lễ lớn trong năm. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 nghiêm túc, hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tư tưởng, tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn trong việc chăm lo đời sống Nhân dân; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những gương người tốt, việc tốt trong việc chăm lo đời sống Nhân dân. Qua đó, làm cho những điều tử tế, tốt đẹp ngày càng thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ và trở thành dòng chủ lưu trong đời sống xã hội.

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Châu Thành tập trung tổ chức hiệu quả, nghiêm túc việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Phát huy vai trò của hệ thống dân vận, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong vận động, tập hợp Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website