Đưa việc học và làm theo Bác trở thành tự giác, thường xuyên

Thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác ở các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo chuyển biến rõ rệt trong toàn Đảng bộ. Vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác hằng năm gắn với sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy quan tâm tổ chức biểu dương các điển hình học tập, làm theo Bác.

 

 Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Nhiều tấm gương tiêu biểu đã có sức thuyết phục, lan tỏa lớn, truyền cảm hứng cho nhiều người. Tuy nhiên, việc triển khai đăng ký và đánh giá kết quả học tập, làm theo tại các tổ chức đảng vẫn còn một số hạn chế như khâu đăng ký nội dung, đánh giá kết quả thực hiện còn chung chung; có đảng viên còn lúng túng khi đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác, chưa tập trung vào sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm.

Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về học tập và làm theo Bác đã được xác định là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Như vậy, nội dung đăng ký việc học tập và làm theo Bác tập trung vào việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí, khát vọng vươn lên, tính tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong công việc, xây dựng tác phong làm việc khoa học, tích cực học tập lý luận chính trị và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Một nội dung quan trọng cần lưu ý trong đăng ký là tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, những khó khăn của cơ quan, đơn vị và khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của bản thân trong thực thi nhiệm vụ.

Để việc học và làm theo Bác thực sự hiệu quả, mỗi đảng viên cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm của bản thân để khắc phục. Khi đánh giá kết quả việc đăng ký học và làm theo Bác, các chi bộ cần thực hiện thường xuyên trong các kỳ sinh hoạt hằng tháng và xem đây là yếu tố quan trọng giúp đảng viên hoàn thành mục tiêu đăng ký trong năm.

Qua tự kiểm điểm của mỗi đảng viên và góp ý của tập thể, các đảng viên thấy được những điểm thực hiện chưa tốt, kịp thời điều chỉnh, sửa chữa để đến cuối năm hoàn thành tốt mục tiêu đã đăng ký. Bên cạnh đó cần tránh tình trạng đánh giá chung chung, nể nang, ngại va chạm hay làm chiếu lệ, hình thức. Những điều này đã được chỉ ra nhiều nhưng vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi.

Để khắc phục, bên cạnh ý thức, trách nhiệm của đảng viên thì vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ rất quan trọng. Thực tế, chi bộ nào có đồng chí bí thư quan tâm đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên, tạo môi trường góp ý thẳng thắn, cởi mở trong đánh giá và chính bản thân người lãnh đạo thực hiện tốt việc nêu gương thì hiệu quả học tập, làm theo Bác ở đó có sự chuyển biến rõ nét.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên trong đánh giá kết quả việc học tập và làm theo Bác của các tổ chức đảng, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có vai trò rất quan trọng. Qua kiểm tra, giám sát bảo đảm cho việc học và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc; kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những chi bộ còn lơ là; tăng cường tính cảnh báo, phòng ngừa vi phạm.

Cũng qua kiểm tra, giám sát giúp kịp thời phát hiện, tuyên dương, khen thưởng những gương điển hình tiêu biểu. Nếu thực hiện tốt các bước từ đăng ký nội dung với những mục tiêu phấn đấu cụ thể từ đầu năm, có sự theo dõi, đánh giá, nhắc nhở sát sao của chi bộ và kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy cấp trên thì việc học tập và làm theo Bác sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Xác định rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 100 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Theo đó, BTV Đảng ủy Các cơ quan tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên xác định những nội dung nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể để thực hiện.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, việc đăng ký học tập, làm theo và nêu gương theo Bác phải phù hợp, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đối với tập thể đăng ký từ 1 - 2 việc trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm, hạn chế để tập trung giải quyết trong năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị; đối với cá nhân đăng ký ít nhất từ 1-3 việc thể hiện 3 nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương theo Bác; cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Với sự chỉ đạo sát sao của BTV Đảng ủy, năm 2024, toàn đảng bộ đã đăng ký thực hiện và làm theo Bác với 329 việc làm trọng tâm của tập thể và 18.117 việc đăng ký làm theo của cá nhân; đăng ký, xây dựng 200 điển hình của tập thể, 376 điển hình cá nhân.

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, mỗi cán bộ, đảng viên cần hiện thực hóa bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Qua đó góp phần tạo sức mạnh cộng hưởng nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website