Các cấp công đoàn Quảng Trị đẩy mạnh học và làm theo Bác

Hằng năm, thông qua hội nghị triển khai công tác đầu năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã lồng ghép quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị và chủ đề học tập hằng năm đến với cán bộ chủ chốt công đoàn. Kết quả, từ năm 2016 đến nay, các công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức được trên 40 hội nghị có nội dung về thực hiện Chỉ thị 05 và thu hút hơn 2.500 lượt cán bộ công đoàn tham gia.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phong trào “Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - trách nhiệm - liêm chính - sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Các hoạt động được tổ chức gắn với nội dung giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia như hoạt động “Tháng Công nhân”, chương trình “Tết sum vầy”, các hoạt động văn hóa, thể thao, hội thi, hội diễn... chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước.

 

 Hoạt động xây dựng “Mái ấm Công đoàn” đã hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị. (Ảnh:congdoan.quangtri.gov.vn)

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo các công đoàn trực thuộc đưa nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác trọng tâm hằng năm, đồng thời lồng ghép vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng của công đoàn sơ sở. Việc xác định nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm được các cấp công đoàn lựa chọn đảm bảo phù hợp với chuyên đề hằng năm và nhiệm vụ chính trị ở mỗi ngành, đơn vị. Nổi bật như: Công đoàn ngành Y tế chọn chủ đề “Thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao y đức và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Liên đoàn Lao động huyện Hướng Hóa với chủ đề “Sửa đổi lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự nhân dân”, Công đoàn Giáo dục với chủ đề “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, Công đoàn Huyện ủy Cam Lộ xây dựng chủ đề “Tận tâm với công việc - Tận tụy với nhân dân”... Mỗi cán bộ đoàn viên, nhất là đoàn viên là đảng viên, đoàn viên công tác trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp đã chủ động xây dựng cho mình những kế hoạch, việc làm cụ thể, có sự nhận xét, theo dõi của Ban chấp hành công đoàn, thủ trưởng đơn vị, cuối năm làm căn cứ mức độ hoàn thành để xếp loại đoàn viên và cán bộ công chức, viên chức. Qua đó, nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, người lao động được nâng lên; có sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cán bộ công đoàn ở nhiều đơn vị đã thể hiện rõ vai trò của mình trong việc xây dựng và củng cố mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh; thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo niềm tin trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động; nổi bật là vận động xây dựng “Mái ấm Công đoàn”, hỗ trợ giúp đỡ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị cũng đã tập trung chỉ đạo các công đoàn trực thuộc chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tuyên truyền sâu rộng kết quả, các gương điển hình tiêu biểu, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức, thực hiện phong trào để các tập thể, cá nhân học tập và làm theo. Trong đó, phong trào “Đoàn viên, người lao động Quảng Trị thi đua làm theo lời Bác” đã phát huy hiệu quả trên từng lĩnh vực công tác, qua 4 năm triển khai, có trên 90 đề tài, sáng kiến được thực hiện, làm lợi trên hàng trăm tỷ đồng; nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được Chủ tịch UNND tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen.

Công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được các cấp công đoàn chú trọng, gắn với các hoạt động công đoàn và nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó đã tập trung đánh giá những mặt làm được và những hạn chế, những kiến nghị, đề xuất, đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xác định những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới./.

Anh Huy

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website