Tây Ninh: Xác định việc học và làm theo Bác trong từng nhiệm vụ

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã quán triệt, triển khai đến cán bộ chủ chốt của tỉnh; chỉ đạo các cấp ủy quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên (CB-ĐV) qua sinh hoạt chi bộ, lồng ghép với triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Qua đó, triển khai nội dung cốt lõi các chuyên đề để tạo thống nhất về tư tưởng và hành động; phát huy vai trò người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt tổ chức thực hiện học và làm theo Bác.

Qua 5 năm, toàn tỉnh Tây Ninh đã tổ chức 1.571 lớp học tập chuyên đề, với 171.102 lượt đảng viên và 42.456 lượt quần chúng, người lao động tham gia; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 98%; trong đó, có 67 hội nghị trực tuyến từ Trung ương, tỉnh đến huyện, xã, với 14.617 lượt CB-ĐV tham gia học tập. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức 31.705 cuộc tuyên truyền, với trên 1,5 triệu lượt người dự.

 

 Tỉnh ủy Tây Ninh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Nguồn ảnh: SGGP

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ trương thực hiện “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” và “Sổ theo dõi thực hiện cam kết, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên”. Theo đó, hàng năm, mỗi CB-ĐV đăng ký cam kết thực hiện vào “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; là cơ sở để ĐV đang công tác tự phê hình, kiểm điểm kết quả thực hiện hàng tháng; cấp ủy, chi bộ đánh giá hàng quý, năm; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của CB-ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong thực hiện. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, CB-ĐV, CB quản lý cuối năm.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương. Kết quả, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, thiết thực như: Hội thi kể chuyện gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua mạng xã hội; Phường xã vì dân; “Gia đình tôi học tập và làm theo Bác”,… cùng nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã có tác động tích cực và tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân./.

Huyền Anh (t/h)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website