Học Bác nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

                  

 Lãnh đạo Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Nông trường Mộc Châu
tặng "Nhà Đại đoàn kết" cho hộ nghèo, bản Hoa, xã Tân Lập.

Cấp ủy Chi bộ Quỹ Tín dụng đã nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề hằng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhân viên đăng ký sát với chức trách, nhiệm vụ được giao và xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy kết quả việc học tập và làm theo Bác là một trong các tiêu chí đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Chi bộ luôn xác định là nhiệm vụ thường xuyên nhằm đảm bảo sự thống nhất về ý chí và hành động và nâng cao ý thức rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhân viên. Ngoài việc duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ hằng tháng, cấp ủy Chi bộ đã tổ chức 10 buổi sinh hoạt chuyên đề về: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tại các cuộc sinh hoạt, dành thời gian kể những câu chuyện về tấm gương của Bác Hồ; tập trung đánh giá, kiểm điểm những kết quả đã đạt được trong thực hiện việc “làm theo” của tập thể chi bộ và từng cá nhân đảng viên, nhân viên về những nội dung đăng ký. Đồng thời, xây dựng kế hoạch phát huy và khắc phục tồn tại. Bên cạnh đó, còn tổ chức học tập, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của chính quyền, các đoàn thể. Chú trọng công tác kiểm tra giám sát đối với cán bộ, đảng viên, nhân viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời biểu dương, khen thưởng và bồi dưỡng các điển hình tiên tiến trong quá trình tổ chức thực hiện. Qua đó, đã mang lại hiệu quả tích cực, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp trong sinh hoạt và việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên; tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong lề lối làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ nhận thức đúng đắn đã chuyển thành sức mạnh hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân viên cùng xây dựng tập thể Chi bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; “Tập thể lao động xuất sắc”, đoàn kết một lòng đưa Quỹ Tín dụng ngày càng phát triển. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 25-30%; luôn nằm trong tốp đầu trên 1.200 quỹ tín dụng của cả nước. Hoạt động kinh doanh của Quỹ được quản lý chặt chẽ, đúng quy trình nhưng hết sức linh hoạt, nhanh gọn, tạo được niềm tin với khách hàng, xứng đáng là “Địa chỉ tin cậy của mọi nhà”. Hằng năm, Quỹ cho hàng nghìn lượt hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện giúp hàng trăm hộ dân thoát nghèo vươn lên giàu có, nhiều hộ thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm. Cùng với đó, tích cực tham gia ủng hộ các chương trình xã hội, từ thiện, như: Trao quỹ học bổng tài năng trẻ cho học sinh các trường trên địa bàn; xây “Nhà Đại đoàn kết”, tặng quà tết và hỗ trợ gạo cho hộ nghèo; hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai... Hoạt động của Quỹ ngày càng đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo và công tác an sinh xã hội của địa phương. Tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở Quỹ Tín dụng là các đảng viên: Lường Thị Hải, Trịnh Quý Quyền, Đặng Văn Hùng… luôn sâu sát với cơ sở, phục vụ tốt nhu cầu tín dụng của nhân dân, phát triển nhiều khách hàng mới, thẩm định vay vốn cho thành viên nhanh chóng, kịp thời để các hộ dân có nguồn vốn phát triển sản xuất.

Với những thành tích tiêu biểu về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chi bộ Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Nông trường Mộc Châu vừa vinh dự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2015-2020). Đây là động lực để cán bộ, đảng viên, nhân viên Quỹ Tín dụng tiếp tục lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực, như Bác từng căn dặn cán bộ tín dụng phải giúp ích nhân dân, để đẩy mạnh sản xuất.

Phạm Đức

Theo http://www.baosonla.org.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website