Học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

 Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải đề dẫn hội thảo.

Ngày 11/6, nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2020), Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới”. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chủ trì hội thảo.

Đề dẫn hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ta xác định là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Đồng chí cho biết, hội thảo khoa học là dịp để bày tỏ lòng tôn kính đối với Người, đồng thời, nhận thức đầy đủ hơn về một trong những giá trị to lớn và sâu sắc trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là giá trị nhân văn và phát triển. Đây là diễn đàn ý nghĩa nhằm đưa ra một số giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng học tập và làm theo Bác cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn Đảng bộ phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực.

 

 Hình ảnh tại Hội thảo.

26 tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia, các tập thể đã đánh giá và ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh Hà Tĩnh trong thực hiện lời Bác dặn cách đây hơn 6 thập niên; đánh giá công tác dân vận; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Hà Tĩnh theo tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong phong trào xây dựng nông thôn mới...

Theo Giáo sư Phong Lê, Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam, có rất nhiều điều có thể nói về tư chất văn hóa của Hồ Chí Minh. Và càng theo thời gian, càng thấy được tầm cao của sự nghiệp văn hóa mà Người để lại. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Người tỏa ra nhiều giá trị mà ta có thể học hỏi.

Học Bác với tư tưởng “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, thầy Đinh Quốc Thị, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú cho rằng, từ những ngày đầu thành lập đến nay, Đảng bộ Hà Tĩnh đều chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong tình hình mới hiện nay, công tác cán bộ càng phải quan tâm hơn nữa, trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn liền với công tác quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ; với phương châm “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và Nhân dân, Tổ quốc và nhân loại” như lời Bác Hồ từng dạy.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy chia sẻ nội dung phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn theo tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, Hà Tĩnh luôn nỗ lực phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Tỉnh tiếp tục cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thành những chính sách, quy chế, quy định cụ thể để Nhân dân phát huy quyền làm chủ trên thực tế và thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội.

Kết luận hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là di sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, cổ vũ phong trào cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được Tỉnh ủy Hà Tĩnh triển khai tích cực. Việc học và làm theo Bác đã trở thành nhu cầu và ý thức tự giác, là việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, góp phần tạo động lực tinh thần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị.

Thông qua việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh, nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, thực hiện “nói đi đôi với làm”, “xây đi đôi với chống”.

Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05, tỉnh Hà Tĩnh đã vinh danh 904 gương điển hình tiên tiến (273 tập thể, 631 cá nhân), mỗi tập thể, mỗi cá nhân khác nhau về hoàn cảnh, nhiệm vụ nhưng đều có những việc làm cụ thể, thiết thực với những thành tích rõ nét.

Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của các ngành, địa phương, đơn vị; các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; tổ chức các phong trào thi đua gắn với chào mừng đại hội Đảng các cấp...

Đồng thời, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, đặc biệt là phong cách nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm vì dân, phục vụ Nhân dân.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hàng năm, đồng thời, làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, nhất là nguồn cán bộ cấp ủy, chính quyền cho các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Hiền Hòa – Mai Linh

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website