Hà Tĩnh: Huyện Can Lộc sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05

Ngày 26/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức Hội nghị Sơ kết 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, 4 năm qua, Huyện uỷ Can Lộc đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên căn cứ vào nhiệm vụ, vị trí công tác của mình để tổ chức thực hiện thực sự nghiêm túc, đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất.

 

 Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh:baohatinh.vn)

Các chuyên đề về học tập và làm theo Bác được đưa vào nội dung các cuộc sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cũng đã được gắn với việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên... Trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, toàn huyện Can Lộc đã có 328 tập thể, cá nhân điển hình được vinh danh từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh.

Đặc biệt, thực hiện chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, xây dựng huyện Can Lộc đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020”, nhiều tập thể, cá nhân đã tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đưa huyện Can Lộc đạt nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều gương người tốt, việc tốt; nhiều mô hình tiêu biểu như “Nuôi heo tiết kiệm”, “Giúp đỡ bạn nghèo”, “Quỹ bát cháo tình thương”, “Quỹ nhân ái cùng em đến trường”,“Quỹ phụ nữ nghèo đơn thân”, “Quỹ đồng đội”... đã được nhân rộng, tạo sức lan toả sâu rộng.

Tại, hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thời gian qua gắn với thực tiễn của địa phương, cơ sở; chỉ ra nguyên nhân, đề xuất các giải pháp phát huy kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế, thiếu sót nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

PV (tổng hợp)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website