Bình Dương: Hiệu quả từ phong trào thi đua học tập và làm theo Bác

Sáng qua (19-11), Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy Bình Dương đến các Đảng bộ trực thuộc, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh. Tại điểm cầu của Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Hoàng Thao (giữa), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Ảnh: QUỐC CHIẾN

 Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, các hội, đoàn thể trong tỉnh đã luôn chủ động, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác một cách nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác tiếp tục được nâng lên và trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Từ đó, tạo được sự chuyển biến tích cực trong hành động, không chỉ tác động đến việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần mà còn phát huy được dân chủ, sức mạnh của nhân dân góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp luôn ý thức việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trên các mặt tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc theo hướng “Gần dân, sát việc” hơn; đặc biệt là ý thức trọng dân, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân để tự chấn chỉnh, tự sửa đổi, tự tu dưỡng đạo đức cách mạng làm cho dân tin, dân yêu, dân quý, nghe theo, đi theo và nhiệt tình ủng hộ, cùng với Đảng, chính quyền quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Việc nêu gương của lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã tác động tích cực, tạo hiệu ứng lan tỏa đến chuyển biến nhận thức và hành động của đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thực tế cho thấy, ở những địa phương, cơ quan, đơn vị, những người lãnh đạo, quản lý gương mẫu, đi đầu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao thì phong trào “Làm theo Bác” thực chất và có hiệu quả hơn.

Làm theo Bác cần cụ thể, thực chất

Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế. Cụ thể, việc xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở một vài nơi còn chậm, có nơi chưa cụ thể, chưa sát với tình hình thực tế; một vài địa phương, đơn vị chưa xác định rõ mô hình, cách làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của từng nơi. Việc lựa chọn những nội dung đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết, xử lý được các địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện, nhưng một số nơi giải quyết còn chậm; nội dung bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của một số cán bộ, đảng viên có nơi chưa cụ thể, chưa gắn với chức trách nhiệm vụ được giao...

Vì vậy, để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, nâng cao hơn nữa hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và học tập, làm theo Bác, ông Nguyễn Hoàng Thao đề nghị các cấp ủy Đảng, các địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể là tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng và toàn xã hội về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới; tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đềtoàn khóa vàcác năm một cách nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, gắn với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; lấy kết quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm; thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương và kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện nhắc nhở, kiểm điểm, phê bình, uốn nắn những tập thể, cá nhân thực hiện chưa nghiêm, chưa tốt việc học tập và làm theo Bác; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Nhiều mô hình hiệu quả

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW, nhiều địa phương, đơn vị tiếp tục duy trì được các mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Điển hình như mô hình “Xóm đạo bình yên”, “Hộ nông thôn mới đạt tiêu chí xanh, sạch, đẹp, sáng” của TX.Tân Uyên; “Vườn hoa nhớ Bác” của huyện Phú Giáo; “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp” của huyện Bàu Bàng; “Siêu thị không đồng” của TP.Thuận An; “Trường học là nhà” của trường THPT Tây Nam Bến Cát; “Tình thương và chia sẻ”, “Giải quyết thủ tục khai tử tại hộ gia đình”, triển khai người dân đăng ký 3 nội dung: Treo ảnh Bác trang nghiêm trong nhà, gia đình không vi phạm pháp luật, gia đình không vi phạm an toàn giao thông của TP.Thủ Dầu Một… Các cơ quan, đơn vị khối quản lý hành chính Nhà nước, lực lượng vũ trang thực hiện phương châm “Làm hết việc chứ không hết giờ”…


 THU THẢO

Theo https://baobinhduong.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website