Tuy Phong: Nhân rộng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác

Huyện ủy Tuy Phong cho biết, việc triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch về phát động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2025”. Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành hướng dẫn việc lựa chọn, bồi dưỡng, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Huyện đoàn Tuy Phong khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Tháng Thanh niên năm 2024.

Huyện đoàn Tuy Phong khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Tháng Thanh niên năm 2024.

Nhờ đó, các hoạt động học tập và làm theo Bác đã trở thành công việc thường xuyên của các chi bộ, đảng bộ cơ sở, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các phong trào, cuộc vận động. Nhiều mô hình “làm theo”, gương “người tốt, việc tốt” xuất hiện tạo sự lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân. Giai đoạn 2021 – 2023, Huyện ủy, UBND huyện đã biểu dương, khen thưởng 23 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Cấp cơ sở đã khen thưởng 17 tập thể, 47 cá nhân điển hình tiên tiến; đặc biệt có 1 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen.

Trong giai đoạn này, các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa. Nổi bật, Hội Nông dân đã thành lập 60 tổ bảo vệ môi trường; Liên đoàn Lao động huyện có mô hình “Mỗi cụm thi đua phát động hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn”; Hội Cựu chiến binh huyện có mô hình xây dựng quỹ “Tấm lòng vàng - Nhân ái” để hỗ trợ kinh phí cho hội viên khó khăn bị ảnh hưởng do thiên tai, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Song song đó, Huyện đoàn cũng thực hiện nhiều mô hình, công trình phần việc mang lại hiệu quả thiết thực như: “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”, “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, “ Vì một Việt Nam xanh”; Hội phụ nữ huyện vận động xây dựng mái nhà tình thương cho phụ nữ nghèo; xã Phú lạc có mô hình “Dòng tộc giữ gìn an ninh trật tự, họ tộc tự quản”, mô hình “Đội xung kích giữ gìn an ninh trật tự”, mô hình “Phòng ma túy dựa vào hộ gia đình và cộng đồng ở khu dân cư”.

Theo Huyện ủy Tuy Phong, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến còn hạn chế. Số lượng công trình, phần việc đăng ký chưa nhiều, việc biểu dương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt có lúc, có nơi còn hạn chế. Một số địa phương và người đứng đầu chưa chủ động phát huy trí tuệ tập thể để tìm tòi những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống.

Vì thế, thời gian tới Huyện ủy Tuy Phong sẽ đề ra nhiệm vụ, giải pháp để các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cơ quan, địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm trong gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng tuyên truyền về những tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt. Gắn học tập và làm theo Bác với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội, từ thiện, thực hiện các công trình phần việc vì cộng đồng gắn với tập trung giải quyết các bức xúc tồn đọng được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website