• Phụ nữ Châu Sơn học và làm theo Bác

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Châu Sơn (Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả; góp phần nâng cao đời sống của hội viên, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 • Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở Triệu Sơn

  Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Kết luận số 01) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến.

 • Lính cựu học và làm theo Bác

  Trở về đời thường, các cựu chiến binh Thái Bình luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào, tham gia đóng góp xây dựng quê hương, là những tấm gương sáng học và làm theo Bác.

 • Hà Nam: Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở Thanh Liêm

  Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Kết luận số 01), Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt. Thực hiện tốt việc học và làm theo Bác là cơ sở, động lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của huyện, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 • Gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua trong doanh nghiệp

  Để tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã quan tâm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều doanh nghiệp đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả, giải quyết được những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

 • Bảo Lâm học và làm theo Bác

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang trở thành nền nếp, ý thức tự giác, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Bảo Lâm (Cao Bằng). Qua đó, có nhiều mô hình hay, cách làm mới xuất hiện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất.

 • Học Bác dám nghĩ, dám làm

  Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương mẫu mực trong việc làm, ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Noi gương Bác, nhiều cán bộ, đảng viên trong tỉnh Tuyên Quang tích cực thi đua, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám nhận trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 • Lan tỏa tinh thần “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành một nét đẹp trong đời sống của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Đây không chỉ là một hoạt động có ý nghĩa xã hội thiết thực, đem lại không khí vui tươi, đầm ấm trong khu dân cư (KDC), mà còn là diễn đàn rộng rãi để mỗi người dân phát huy dân chủ, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa tinh thần “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 • Tuổi trẻ Tây Ninh thi đua học tập và làm theo Bác

  (HCM.VN) - Sau 2 năm nỗ lực triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, Tỉnh đoàn Tây Ninh đã từng bước đưa phong trào “Tuổi trẻ Tây Ninh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào thực tiễn nhờ các mô hình, giải pháp độc đáo, thiết thực. Qua đó, giúp đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có thêm cơ hội học tập, rèn luyện, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động.

 • Thiếu nhi Ninh Thuận thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy

  Những năm học qua, thiếu nhi tỉnh Ninh Thuận ra sức thi đua học tập và làm theo “5 điều Bác Hồ dạy”, gắn với từng nhiệm vụ, công việc cụ thể, từ đó tạo sự lan tỏa, hình thành ý thức, thói quen tốt trong đời sống, học tập, phấn đấu rèn luyện, làm nhiều việc tốt, hoàn thiện bản thân, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website