• Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái học và làm theo Bác

  Thấm nhuần lời Bác dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”, những năm qua, Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái đã có nhiều đổi mới, sáng tạo nhằm lan toả việc học và làm theo Bác. Qua đó, đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình điển hình tiên tiến học và làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả, sát thực tế.

 • Lữ đoàn Phòng không 241 thi đua học tập và làm theo Bác

  Lữ đoàn Phòng không 241, Quân đoàn 12 được thành lập ngày 19/5/1966, vinh dự 2 lần được Bác Hồ về thăm.

 • Lan tỏa mô hình hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác

  Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua tỉnh Điện Biên đã có những cách làm hay, sáng tạo, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương.

 • Học tập và làm theo Bác: Xây dựng điển hình để nhân rộng

  Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, những năm qua huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã quan tâm xây dựng các điển hình tiên tiến để nhân rộng.

 • Huyện Tân Phước: Tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo Bác

  Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Kết luận 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Huyện ủy Tân Phước, tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả nổi bật, với nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

 • 2 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

  Thực hiện cuộc vận động đoàn viên, thanh niên làm theo lời Bác, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tổ chức nhiều phong trào thi đua với những mô hình, hoạt động cụ thể, ý nghĩa. Từ đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác.

 • Đak Pơ: Nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo Bác

  Việc học tập và làm theo Bác được các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) thực hiện nghiêm túc. Qua đó, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được ghi nhận và nhân rộng.

 • Nhiều kết quả nổi bật trong học tập và làm theo Bác ở Triệu Phong ​

  Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận số 01-KL/TW), cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 • Phụ nữ Bắc Kạn thi đua học và làm theo Bác

  Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều phong trào thi đua, việc làm thiết thực.

 • Thanh niên Thái Nguyên học và làm theo Bác

  Tỉnh Thái Nguyên hiện có 84.811 đoàn viên, với 427 cơ sở đoàn, 5.445 chi đoàn. Trong những năm qua, việc triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh tổ chức với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với thực tế tại địa phương, đơn vị. Từ đó trở thành việc làm thường xuyên, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng sâu rộng của tuổi trẻ địa phương.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website