• Hòa Bình: Cao Phong xây dựng mô hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác

  Hòa Bình: Cao Phong xây dựng mô hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác

  Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc được thực hiện nghiêm túc và ngày càng lan tỏa sâu rộng. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến với cách làm hiệu quả trên mọi lĩnh vực, trở thành những điểm sáng nhằm cổ vũ, động viên nhân dân trên địa bàn noi theo, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 • Sơn La: Tham mưu làm tốt công tác tổ chức, cán bộ

  Sơn La: Tham mưu làm tốt công tác tổ chức, cán bộ

  Những năm qua, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh) đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị, đảng viên và cán bộ chiến sỹ học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là đột phá về công tác tổ chức cán bộ, góp phần xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực các mặt công tác của Công an Sơn La.

 • Hà Nam: Phụ nữ Kim Bảng đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05

  Hà Nam: Phụ nữ Kim Bảng đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05

  Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên (CBHV) hội liên hiệp phụ nữ (HLHPN) các cấp ở Kim Bảng đã vận dụng, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, sáng tạo, có hiệu quả việc học tập, làm theo gương Bác với nhiều phong trào, mô hình cụ thể. Qua đó, góp phần củng cố, làm sáng rõ thêm phẩm chất người phụ nữ trong thời kỳ mới “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”, đồng thời xây dựng các cấp HLHPN vững mạnh.

 • Phú Thọ: Học và làm theo phong cách nêu gương của Bác ​

  Phú Thọ: Học và làm theo phong cách nêu gương của Bác ​

  Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lẽ sống, việc làm thường xuyên, tự giác, là mục tiêu phấn đấu, khát vọng vươn tới của mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn Chỉ thị 05 theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị cần phải tiếp tục hiện thực hóa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc học tập, làm theo Bác và phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên.

 • Hà Giang:Ngành Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm theo lời Bác Hồ dạy

  Hà Giang:Ngành Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm theo lời Bác Hồ dạy

  “Vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội, vì vậy phải quý trọng nó, phải tiết kiệm, ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”. Lời dặn của Bác luôn được cán bộ, chiến sỹ ngành Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh coi đó là khẩu hiệu hành động, là mục tiêu phấn đấu với quyết tâm chủ động trong các mặt công tác để bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của lực lượng vũ trang tỉnh.

 • Lai Châu: Bản vùng cao học tập làm theo Bác

  Lai Châu: Bản vùng cao học tập làm theo Bác

  Những năm gần đây, đời sống tinh thần, vật chất của bà con bản Nậm Cầy (xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) ngày càng được nâng cao, có được sự đổi thay là nhờ Nhân dân tích cực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững.

 • Tiền Giang: Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

  Tiền Giang: Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

  “Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang xác định học tập và làm theo tư trưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng và đã triển khai gắn với nhiều mô hình, cách làm thiết thực, hiệu quả trong các cấp Hội phụ nữ (PN)” - Chủ tịch LHPN huyện Gò Công Tây Lê Thị Kiều Chinh cho biết.

 • Ba trọng tâm trong học tập và làm theo Bác của Lữ đoàn Phòng không 77

  Ba trọng tâm trong học tập và làm theo Bác của Lữ đoàn Phòng không 77

  Quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Lữ đoàn Phòng không 77 (Quân khu 7) đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với ba trọng tâm công tác, góp phần khắc phục hiện tượng dàn trải, hiệu quả thấp trong thực hiện nội dung quan trọng này.

 • Tỉnh Cà Mau: nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Tỉnh Cà Mau: nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, hiệu quả, đến nay, việc học tập và làm theo Bác ở tỉnh Cà Mau lan tỏa ngày càng sâu rộng từ trong hệ thống chính trị đến toàn xã hội. Những mô hình, điển hình về học tập và làm theo Bác xuất hiện ngày càng nhiều đã góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong toàn tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh; tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương.

 • Thái Bình tiếp tục chủ động, sáng tạo học và làm theo Bác

  Thái Bình tiếp tục chủ động, sáng tạo học và làm theo Bác

  Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc trên tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Xem nhiều nhất

Liên kết website