Sáng tạo, đồng thuận, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024 - Ảnh: H.T

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hồ Văn Chính nhấn mạnh: “Việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Khối ngày càng đi vào nền nếp và có chất lượng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động (NLĐ) trong học tập và làm theo Bác; tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tác phong công tác; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc; chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, DN; thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...”.

Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt các chuyên đề hằng năm, thời gian qua, việc tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề được Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối phối hợp thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến cho đội ngũ cán bộ chủ chốt; báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cùng lãnh đạo các ban, văn phòng và chuyên viên cơ quan Đảng ủy Khối.

Từ năm 2021 - 2024, Đảng ủy Khối đã tổ chức 4 hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%.

Sau các hội nghị, BTV Đảng ủy Khối đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối gửi tài liệu học tập các chuyên đề để các chi bộ, đảng bộ trực thuộc chủ động triển khai tổ chức học tập đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC) và NLĐ.

Qua theo dõi, 100% tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc đã triển khai việc học tập chuyên đề theo đúng kế hoạch của Đảng ủy Khối với hình thức phong phú, phù hợp, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, DN như: tổ chức học tập trung; lồng ghép quán triệt nội dung vào các buổi sinh hoạt chi bộ; gửi tài liệu qua email, các nhóm zalo nội bộ... để cán bộ, đảng viên kịp thời nắm bắt thông tin, chủ động nghiên cứu các nội dung chuyên đề.

Bên cạnh đó, các chi, đảng bộ trực thuộc đã xây dựng chủ đề, đăng ký cam kết nêu gương hằng năm gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, DN, nhờ đó mang lại nhiều kết quả tích cực.

Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã rất chú trọng việc đổi mới, sáng tạo trong việc học tập, quán triệt và trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với học tập và làm theo Bác phù hợp với thực tiễn, nhờ đó đã góp phần tạo sự chuyển biến, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên; vai trò và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng được nâng cao...

BTV Đảng ủy Khối luôn xác định gắn việc học tập và làm theo Bác với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trong đó xác định công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao đạo đức công vụ là việc làm hết sức quan trọng, có tính quyết định đến hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước.

Các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được hầu hết cấp ủy đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, DN triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, CCVC và NLĐ tích cực hưởng ứng và phát huy hiệu quả rõ rệt trong thực tiễn. Từ năm 2021 đến nay, trong Đảng bộ Khối đã có 71 đơn vị đăng ký xây dựng và thực hiện 110 mô hình “Dân vận khéo”.

Các sở, ban, ngành trong khối đã phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đẩy mạnh CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan; tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ người dân, DN của cán bộ, đảng viên.

Các DN trong khối gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao cũng như tiết kiệm chi phí cho DN.

Từ năm 2021 đến nay, Đảng bộ Khối có 2 tập thể và 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021; 1 cá nhân được biểu dương và tham gia chương trình giao lưu toàn quốc “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2021” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; nhiều tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, BTV Đảng uỷ Khối tặng Bằng khen, Giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Ngoài ra, các TCCS đảng cũng kịp thời biểu dương, khen thưởng hàng chục tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần động viên cán bộ, đảng viên, CCVC và NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website