Tạo chuyển biến thực chất trong học tập và làm theo lời Bác Hồ

Học tập và làm theo lời Bác, KT-XH huyện Cao Phong ngày càng phát triển. Ảnh: Hạ tầng thị trấn Cao Phong được đầu tư khang trang.

Bám sát chỉ đạo của BTV Huyện uỷ, Đảng bộ xã Tây Phong nghiêm túc học tập, quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW, trên cơ sở đó chỉ đạo các tổ chức Đảng, CB, ĐV, cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng kế hoạch học tập và làm theo lời Bác Hồ. Đồng chí Hoàng Thị Khen, Phó Bí thư TT Đảng uỷ xã cho biết: 6 tháng đầu năm nay, Đảng bộ thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị gắn với học tập làm theo lời Bác đạt được kết quả tích cực. Các chi bộ, CB, ĐV đã tiên phong trong thực hiện chủ trương, chính sách, nhiệm vụ chính trị, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển thương mại, dịch vụ, xây dựng nông thôn mới (NTM). Xã đang thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, nhiều năm liên tục tổ chức Đảng, hệ thống chính trị được đánh giá vững mạnh. 

Đảng bộ huyện Cao Phong có 27 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 16 đảng bộ và 11 chi bộ cơ sở, 182 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở với trên 3.700 đảng viên. BTV Huyện uỷ đã xây dựng kế hoạch cụ thể để quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Đến ngày 20/1, toàn Đảng bộ huyện có trên 3.000 đảng viên và gần 300 cán bộ, công chức không phải là đảng viên đã xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022. Đến nay, 100% đảng viên, công chức và người lao động cơ quan hoàn  thành  tốt  chức  trách,  nhiệm  vụ theo  bản  cam  kết, hạn chế tối đa trường hợp vi phạm kỷ luật. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, điển hình như phong trào xây dựng NTM, với nhiều mô hình tiêu biểu như: "Toàn dân chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, "Đồng hành cùng em đến trường”, "Gương người tốt việc tốt, lá lành đùm lá rách”, "Camera giám sát tình hình an ninh trật tự và hoạt động giao thông”, "Hiến máu tình nguyện”, "Hũ gạo tiết kiệm”, "Đoạn đường nở hoa, đoạn đường tự quản”, "5 không 3 sạch”, "Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”..., tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điển hình trong công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các xã, thị trấn, xóm, khu dân cư, MTTQ và các đoàn thể cùng với "Hội thiện nguyện áo xanh Cao Phong” tích cực vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm, chủ động giúp đỡ các điểm cách ly và một số hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau". Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát, lựa chọn những vấn đề bức xúc, phức tạp, được dư luận đặc biệt quan tâm để tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Huyện ủy tập trung chỉ đạo, yêu cầu đề ra giải pháp ngay từ cơ sở, giải quyết cơ bản những vấn đề liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trong công tác giải phóng mặt bằng; vệ sinh môi trường; thực hiện chế độ, chính sách, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện uỷ cho biết: Từ việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm của Bộ Chính trị đã tạo chuyển biến mới trong ý thức, trách nhiệm cũng như hành động của CB, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong CB, ĐV, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website