Nêu cao tinh thần trách nhiệm

Cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện nghiên cứu thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo.

Sáng sớm, nhiều cán bộ các xã, thị trấn trong huyện Thới Lai về dự hội nghị tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu người lao động do Phòng LÐ-TB&XH huyện tổ chức. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn thu thập thông tin dữ liệu người lao động và nhập dữ liệu thông tin người lao động lên cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Thới Hòa B, xã Thới Thạnh, chia sẻ: "Cán bộ trình bày, hướng dẫn cụ thể cách thu thập thông tin, ghi vào phiếu, giúp các điều tra viên dễ thực hiện".

Theo đồng chí Lương Thị Thu Cúc, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Phòng LÐ-TB&XH huyện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, đảng viên Chi bộ xác định là việc làm thường xuyên gắn với thực thi nhiệm vụ của từng cá nhân trong đơn vị. Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, Chi bộ xây dựng và triển khai kế hoạch làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua của ngành, địa phương. Tùy theo nhiệm vụ được giao, đảng viên đăng ký nội dung làm theo gương Bác bằng những hành động thiết thực phù hợp với nhiệm vụ được giao. Việc học tập và làm theo gương Bác cũng được gắn với sinh hoạt định kỳ của chi bộ và các hoạt động của đơn vị.

Qua quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, đảng viên trong chi bộ tập trung sửa đổi lề lối làm việc, tác phong công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao. Ðảng viên Chiêm Thị Kiều Diễm, chuyên viên phụ trách chính sách người có công, cho biết: "Tôi học Bác ở đức tính gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Bản thân tôi thường xuyên nghiên cứu cập nhật các chính sách mới để hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong thực hiện các chế độ chính sách đúng theo quy định. Tôi luôn chú ý tinh thần thái độ phục vụ hòa nhã, tận tâm phục vụ nhân dân".

Theo đồng chí Nguyễn Tấn Sang, Phó Trưởng Phòng LÐ-TB&XH huyện, những việc chi bộ, lãnh đạo phòng tập trung thực hiện có hiệu quả trong năm 2023: tham mưu UBND huyện và phối hợp các doanh nghiệp, các ngành có liên quan giới thiệu việc làm cho 3.051 lao động, đạt 102,7% kế hoạch năm; giới thiệu xuất khẩu lao động cho 131 người, đạt 201,5% kế hoạch năm; xây dựng mới 19 căn nhà tình nghĩa; chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng cho 520 đối tượng chính sách, người có công và 4.434 đối tượng bảo trợ xã hội; lập danh sách gia hạn, cấp mới thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo năm 2023. Ðồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan chi trợ cấp Tết cho hộ nghèo và vận động xã hội hóa hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện, việc nhận và xử lý các thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận Một cửa, xử lý theo quy trình ISO 9001:2008; thực hiện số hóa hồ sơ, áp dụng công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan…

Ðồng chí Lương Thị Thu Cúc, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Phòng LÐ-TB&XH huyện, cho biết: Thời gian tới, Chi bộ, lãnh đạo Phòng LÐ-TB&XH huyện tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng những việc làm thiết thực hơn. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Phòng tiếp tục giám sát việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách người có công, bảo trợ xã hội theo quy định; tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phối hợp với các doanh nghiệp thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động đến người dân trong huyện biết để tìm việc làm; thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo…".

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website