Ban CHQS huyện Điện Biên: Nhiều phần việc học và làm theo Bác

Cán bộ Ban CHQS huyện Điện Biên hỗ trợ người dân xã Thanh Xương tu sửa nhà.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban CHQS huyện Điện Biên đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Xây dựng các tiêu chí chuẩn mực về giá trị đạo đức là yêu cầu rèn luyện cho mỗi cán bộ, đảng viên. Sau khi được học tập, nghiên cứu chuyên đề chính trị, pháp luật, 100% cán bộ, chiến sĩ đã bám sát nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để liên hệ bản thân, phấn đấu rèn luyện theo tiêu chí phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang huyện; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, giản dị.

Thượng tá Vũ Thanh Sơn, Chính trị viên Ban CHQS huyện Điện Biên cho biết: Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch thực hiện học và làm theo Bác theo chuyên đề hàng năm. Đồng thời, cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tác phong của Bác gắn với chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy. Mỗi đảng viên tự viết kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đơn vị luôn xác định thực hiện tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm; gắn việc thực hiện nhiệm vụ với rèn luyện kỷ luật, quy định đơn vị. 

 Cán bộ Ban CHQS huyện Điện Biên hướng dẫn người dân bản Pú Tửu, xã Thanh Xương áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi.

Bên cạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đơn vị còn tập trung vào các nhiệm vụ, như: Huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt các giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật đơn vị. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ; diễn tập phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn... Kết quả huấn luyện hàng năm, tỷ lệ khá, giỏi đạt 100%.

Việc học tập và làm theo Bác còn được Ban CHQS huyện cụ thể hóa thông qua các hoạt động dân vận ở cơ sở, gắn kết tình quân dân trên địa bàn. Đơn vị đã thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan xuống cơ sở hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. Hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; chỉ đạo lực lượng dân quân thực hiện tốt việc hỗ trợ Nhân dân tu sửa nhà, giúp đỡ ngày công trong phát triển kinh tế, nhất là đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Buổi sinh hoạt thường kỳ của Ban CHQS huyện Điện Biên lồng ghép nội dung học và làm theo Bác.

Năm 2023, Ban CHQS huyện Điện Biên đã kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ tu sửa 4 ngôi nhà của người có công với cách mạng, tổng kinh phí 200 triệu đồng. Ban cũng huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp đỡ nhân dân hơn 1.870 ngày công để tu sửa, làm mới hàng chục ki lô mét đường liên thôn, liên bản, kênh mương nội đồng, trường học, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Bà Lê Thị Thắm, đội 4, xã Sam Mứn chia sẻ: Chồng tôi là thương binh, tai bị điếc, cả hai đều già, yếu. Năm ngoái, việc làm nhà, tu sửa nhà cũng đều có bộ đội và dân quân đến giúp; bây giờ các anh còn chuẩn bị sửa mái nhà cho tôi nữa.

Học tập và làm theo Bác ở Ban CHQS huyện Điện Biên đã đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Thời gian tới, Ban CHQS huyện Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh học Bác bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website