Thực hiện nhiệm vụ chính trị với đẩy mạnh làm theo Bác

Thời gian qua, Chi bộ cơ quan Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Bình đã gắn và thể hiện sinh động việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các cấp hội với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong hội viên CCB bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Đặc biệt, từ phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tặng bằng khen của UBND tỉnh cho hội viên CCB đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh năm 2018.

 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tặng bằng khen của UBND tỉnh cho hội viên CCB đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh năm 2018.

Hàng năm, cùng với việc triển khai kế hoạch công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, Chi ủy cơ quan Hội CCB tỉnh đã xây dựng nội dung cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc triển khai thực hiện nghị quyết với kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Chi bộ đã tham mưu cho Đảng đoàn, Thường trực Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cấp hội thực hiện tốt việc tuyên truyền các nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, cũng như những kết quả cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các nội dung thông tin, tuyên truyền được tiến hành với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, như: thông qua tổ chức sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép trong các hội nghị, trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Chi bộ đã tham mưu cho Thường trực Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cấp hội phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị-xã hội địa phương tích cực tham gia giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với bồi dưỡng truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thông qua các hình thức, như: nói chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa, văn nghệ và tham gia tổ chức các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, chương trình “Xuân biên giới”, “Xuân ấm áp vùng cao”, hội trại “3 thế hệ”, “Thắp sáng ước mơ cho em”, “Tình nguyện mùa đông”…

Từ năm 2016 đến 2018, chi bộ đã phối hợp vận động hàng nghìn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; giáo dục, bồi dưỡng kết nạp 1.458 đoàn viên ưu tú vào Đảng; củng cố các cơ sở đoàn yếu kém vươn lên vững mạnh; cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến, động viên học sinh bỏ học trở lại trường…

Trò chuyện với chúng tôi, Bí thư Chi bộ cơ quan Hội CCB tỉnh Hà Văn Phường cho hay: “Căn cứ vào kế hoạch công tác hội hàng năm và kế hoạch học tập, quán triệt các chuyên đề theo quy định, chi bộ, các tổ chức hội đã kịp thời định hướng nội dung học tập và làm theo phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của chi bộ và các cấp hội.

Tùy đặc điểm tình hình cụ thể, chi bộ đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề có tính chất chuyên sâu để thảo luận, làm rõ các nội dung, đi sâu vào liên hệ, vận dụng sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của chi bộ và định hướng nội dung học tập và làm theo Bác sát với chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Qua đó, làm cho việc học tập và làm theo Bác mang tính thiết thực, dễ nhớ, dễ làm và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho cán bộ, đảng viên. Trong sinh hoạt định kỳ, chi bộ đã chú trọng đổi mới phương pháp điều hành, tạo không khí cởi mở, phát huy tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong thảo luận, đóng góp ý kiến trung thực, thẳng thắn với ý thức xây dựng và giúp nhau cùng tiến bộ. Đây cũng chính là cách làm góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)".

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các cấp hội, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong hội viên CCB; trong đó nhiều CCB đã trở thành những điển hình của tỉnh về sản xuất kinh doanh giỏi…

Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, đã xuất hiện các phong trào, mô hình, như: “CCB gương mẫu bảo vệ an ninh trật tự”, “CCB gương mẫu xây dựng xứ, họ đạo bình yên”, “Xóm an ninh CCB tự quản”, “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”, “Làng không ma túy”, “CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”…

Đến nay, các cấp hội trong toàn tỉnh đã xóa hết hộ đói, hộ nghèo được thu hẹp, hộ khá và giàu không ngừng tăng lên. Theo số liệu đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 34.251 hộ CCB khá, giàu (chiếm 62,56%); 18/159 xã, phường, thị trấn không còn hộ CCB nghèo (chiếm 9,43%). Nhờ chú trọng công tác phát triển hội viên nên đến nay, Hội CCB tỉnh có 58.723 cán bộ, hội viên, thuộc 262 hội cơ sở và sinh hoạt ở 1.268 chi hội.

Đồng chí Đoàn Lương Khuệ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh khẳng định: “Chi bộ cơ quan Hội CCB tỉnh đã lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng đoàn, Thường trực Hội CCB tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, chi bộ thường xuyên giáo dục, vận động CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; tham mưu, chỉ đạo các cấp hội động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; lãnh đạo công tác tham mưu xây dựng hội trong sạch, vững mạnh”.

Hiền Chi

Theo https://baoquangbinh.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website