Sát thực việc học và làm theo Bác ở Bảo Thắng

Đối với các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, việc học tập, làm theo Bác cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Trong cộng đồng xã hội, các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo Bác đã tạo niềm tin và khí thế mới trên phạm vi rộng khắp, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

 

 Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy trò chuyện với đồng bào các
thôn vùng cao thị trấn Tằng Loỏng về những việc làm tốt.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Quy định 28 của Tỉnh ủy đạt kết quả, trở thành động lực phấn đấu cho cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, Huyện ủy Bảo Thắng đã chỉ đạo đưa nội dung học và làm theo gương Bác thành một nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII. Tính đến nay, Bảo Thắng đã ban hành 18 văn bản chỉ đạo thực hiện việc học và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định 28 của Tỉnh ủy. Huyện ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc ban hành các văn bản hướng dẫn cấp dưới, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Cùng với công tác lãnh đạo, Huyện ủy Bảo Thắng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Quy định 28 của Tỉnh ủy tới cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân. Nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức đa dạng, đúng định hướng, sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Điển hình như cơ quan MTTQ và một số đoàn thể tổ chức tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ, học tập kinh nghiệm các mô hình. Ngành giáo dục triển khai Hội thảo “Giáo dục Bảo Thắng làm theo lời Bác”, tham gia hội thi "Người đứng đầu cơ sở giáo dục Lào Cai làm theo lời Bác” và hưởng ứng cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo Bác”. Cơ quan Huyện đoàn tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng vào ngày đầu tiên của tháng cho toàn thể cán bộ chuyên trách, bí thư các đoàn cơ sở, chi đoàn khối các cơ quan trực thuộc Huyện đoàn về những câu chuyện liên quan đến tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt, việc tốt. Huyện ủy cũng lãnh việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm nêu cao trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương là việc thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương.

Đối với việc rà soát, bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức, ngay sau khi có hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Quy định 28 của Tỉnh ủy, 54/54 chi bộ, đảng bộ cơ sở đã xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức riêng cho tập thể, đơn vị mình. Nội dung chuẩn mực đạo đức bám sát 7 yêu cầu trong Quy định của Tỉnh ủy, chuẩn mực đạo đức là cơ sở để cán bộ, đảng viên đăng ký tu dưỡng, rèn luyện trong việc học và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tính từ năm 2018 đến nay, mỗi năm huyện Bảo Thắng có 13.739 lượt cán bộ, đảng viên đăng ký với số lượng thực hiện hơn 13 nghìn lượt việc làm tốt. Cùng với đó là việc khái quát hóa các chuẩn mực đạo đức thành khẩu hiệu hành động để in, treo tại trụ sở, nơi làm việc để hằng ngày, hằng giờ nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thực hiện nêu gương, tu dưỡng. Các khẩu hiệu sát thực tế, ví dụ như: Ban Tuyên giáo Huyện ủy với “Tham mưu sắc bén, chủ động sáng tạo, rèn để nói hay, luyện để viết giỏi”; Văn phòng Huyện ủy với “Kịp thời, chính xác, không kể giờ, không chờ việc”; Bệnh viện Đa khoa huyện với “Tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”; Hội Phụ nữ với “Phụ nữ Bảo Thắng - đoàn kết, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”; xã Gia Phú với “Cải cách hành chính, nghiệp vụ tinh thông, tận tâm, tận lực, đoàn kết hợp tác”; xã Phú Nhuận với “Liêm chính, tận tụy, trung thực, năng động, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả”; thị trấn Phố Lu có nội dung là “Chủ động, sáng suốt, công tâm, cầu thị; trung thực, trách nhiệm, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”...

Trong thời gian tới, các cấp ủy huyện Bảo Thắng sẽ tiếp tục lãnh đạo sâu sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tế của địa phương với phương châm triển khai “Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau; lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Việc triển khai sẽ đảm bảo việc phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể lựa chọn khâu đột phá trong học tập và làm theo Bác, trong đó điểm nhấn là giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị (nếu có) và phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Cùng với đó là quan tâm công tác tuyên truyền mà trọng tâm là nội dung các chuyên đề theo từng năm, bổ sung chuẩn mực đạo đức và tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện việc học và làm theo Bác.

Lê Trung Thành

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Thắng

Theo http://baolaocai.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website