Quảng Hòa học và làm theo Bác

Diện mạo thị trấn Quảng Uyên (Quảng Hòa) ngày càng phát triển.

CHUYỂN BIẾN TỪ NHẬN THỨC

Đảng bộ huyện Quảng Hòa hiện có 6.540 đảng viên sinh hoạt tại 47 chi, đảng bộ trực thuộc. Hằng năm, huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt, học tập cho 56.482 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.

Qua học tập, các tổ chức, cá nhân đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị; đồng thời gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhiều địa phương, đơn vị đã hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp...

Huyện đoàn Quảng Hòa đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, tuyên truyền cuộc thi viết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên để giáo dục cho thế hệ trẻ. Các nội dung chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, học sinh. Các đảng  ủy thị trấn Quảng Uyên, Hòa Thuận, Tà Lùng và xã Đại Sơn… lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết  hiệu quả đó là việc hiến đất xây dựng hạ tầng cơ sở, làm đường nông thôn, xây dựng nông thôn mới, vấn đề đồng bào dân tộc Mông, vấn đề môi trường và giải phóng mặt bằng.

Đảng ủy Quân sự huyện xác định nội dung đột phá gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”… nhiều doanh nhân, doanh nghiệp đã chia sẻ, ủng hộ công tác an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào yếu thế trên địa bàn huyện.

Các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nổi bật, như: Mô hình trồng thuốc lá tại xã Tiên Thành; trồng mía Rốc 27 tại xã Đại Sơn; nuôi trâu sinh sản và trâu vỗ béo, trồng dâu nuôi tăm tại xã Đại Sơn; nuôi gà tại xã Lương Thiện; nuôi vịt siêu trứng tại xã Hồng Đại; nuôi trâu vỗ béo tại xã Cách Linh, xã Phúc Sen; nuôi cá lồng tại xã Độc Lập của Đoàn Thanh niên; phát triển kinh tế vườn - ao - chuồng tại xã Hạnh Phúc…

ĐẾN VIỆC LÀM CỤ THỂ THIẾT THỰC, SÁNG TẠO

Ông Mông Văn Tịnh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Mặt trận khu dân cư xóm Bản Tin - Lũng Tao, xã Hạnh Phúc cho biết: Xóm chọn việc làm, nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân. Phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình; tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển diện tích mía nguyên liệu, sản xuất theo hướng hàng hóa, toàn xóm trồng được 45 ha mía, năng suất đạt 60 tấn/ha.

Nhân dân hiến 1.775 m2 đất làm đường nội đồng, đường liên xóm, liên xã, mở tuyến đường nội đồng dài 255 m, bê tông hóa đường làng, ngõ xóm dài 657 m, đóng góp trên 27 triệu đồng và 660 ngày công lao động; an ninh xóm luôn được giữ vững, không xảy ra tình trạng trộm cắp, cờ bạc, đánh nhau gây mất đoàn kết, đặc biệt xóm không có người mắc tệ nạn xã hội...

Người dân huyện Quảng Hòa thu hoạch mía nguyên liệu.

Tại xã Ngọc Động, hiệu quả tích cực của việc học và làm theo Bác thời gian qua là việc nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công việc và thái độ phục vụ nhân dân. Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ xã từng bước trở thành phong trào sâu rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Động Hà Văn Việt, việc học và làm theo Bác gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới được thể hiện khá rõ nét qua hiệu quả Phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Mọi người dân thực hiện 8 việc làm của hộ gia đình, 8 việc làm của xóm, 8 việc làm của xã về xây dựng nông thôn mới.

Nhờ vậy, cuộc sống của bà con có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, xã Ngọc Động đạt 14/19 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 24,26%. Trong đó, Chi bộ xóm Ngọc Nam là một trong những chi bộ điển hình tiêu biểu của xã Ngọc Động trong việc học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đường nội đồng xóm Ngọc Nam, xã Ngọc Động (Quảng Hòa) được bê tông
hóa tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quảng Hòa Ma Kiên Ngọc khẳng định:  Qua 4 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến rõ rệt trong tư tưởng, nhận thức và thực  hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu giữ gìn đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, cần nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, nói phải đi đôi với làm.

Cấp uỷ các cấp tập trung lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào thực tiễn đời sống xã hội, phát huy các cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng địa phương, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành đạo đức toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

Tiến Mạnh

Theo http://baocaobang.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website