Những mô hình sáng tạo trong học và làm theo Bác ở thị xã Ayun Pa

Thị ủy Ayun Pa tổ chức trao Cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ cho cơ sở
 

Theo đồng chí Đoàn Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị căn cứ vào kế hoạch toàn khóa, hằng năm của Thị ủy và tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Lựa chọn, xác định những vấn đề trọng tâm, đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể theo phương châm:“Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Qua thực tiễn triển khai thực hiện Chỉ thị 05 những năm qua, Đảng bộ thị xã Ayun Pa đã sáng tạo một số mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực sau:

Mô hình: “Sổ Quyết tâm học tập và làm Bác”

Để tạo khí thế sôi nổi, thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ năm 2017 đến nay, vào dịp thành lập Đảng 3-2 hằng năm, Thị ủy Ayun Pa tổ chức Lễ chào cờ đầu năm. Tại buổi lễ này, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức trọng thể “Lễ ký Sổ Quyết tâm” cho tất cả 44/44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã đăng ký thi đua trong học và làm theo Bác. Từ đó, việc học tập và làm theo Bác đã thực sự lan tỏa và trở thành một phong trào thi đua thiết thực trong toàn Đảng bộ. Trong dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 hằng năm, Thị ủy tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05, qua đó, tiến hành biểu dương, khen thưởng và tổ chức cho gần 60 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu đi báo công trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn kết (thành phố Pleiku), thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai - Kon Tum và thăm một số danh lam, thắng cảnh khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Cùng với đó, nhiều hoạt động của các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư được các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân triển khai thực hiện đạt hiệu quả tích cực, nhiều mô hình được đông đảo người dân đồng tình hưởng ứng như: Mô hình camera an ninh; mô hình tiếng kẻng an ninh; mô hình không rác thải nhựa; mô hình khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; mô hình tổ bảo vệ nông sản theo mùa vụ; mô hình câu lạc bộ phụ nữ nói không với tín dụng đen; mô hình làng phụ nữ kiểu mẫu; mô hình con đường thanh niên tự quản,...

Mô hình “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận”

Nay H'Uyên (bên phải) Chủ tịch Mặt trận xã Chư Băh là gương điển hình trong học và làm theo Bác

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tuyên giáo, dân vận trong tình hình mới và những bất cập, hạn chế khi triển khai thực hiện công tác này tại cơ sở, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Đề án Tuyên giáo - Dân vận (gọi tắt là Tuyên vận) với mục đích: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của công tác tuyên giáo, công tác dân vận ở cơ sở; tạo sự phối hợp một cách hiệu quả, thống nhất giữa các lực lượng làm công tác này; xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên xã, phường và cán bộ tổ dân vận.

Theo Đề án này, mỗi xã, phường thành lập một Ban Chỉ đạo Đề án Tuyên vận có từ 9 đến 11 thành viên, xây dựng quy chế làm việc, phối hợp với tổ dân vận thôn, tổ dân phố làm công tác tuyên truyền, vận  động quần chúng. Hằng tháng, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của các địa phương ở từng thời điểm kết hợp với việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và tình hình dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thị ủy biên soạn hướng dẫn tuyên truyền gửi cho Ban Chỉ đạo các xã, phường triển khai tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã, phường và trong các buổi sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội. Đối với các bôn (làng) có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Ban Chỉ đạo Đề án Tuyên vận phân công các thành viên dịch hướng dẫn tuyên truyền sang tiếng Jrai để các tổ dân vận của bôn làm công tác tuyên truyền cho phù hợp.

Sau 5 năm hoạt động, Đề án Tuyên vận đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo, dân vận; tạo sự thống nhất trong hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Mô hình “Cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ”

Theo Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ayun Pa Kso Vinh, trước thực trạng chất lượng hoạt động của nhiều chi bộ thôn, tổ dân phố còn hạn chế, một số đồng chí bí thư chi bộ còn lúng túng trong điều hành sinh hoạt; khi thay đổi bí thư thì bàn giao không đầy đủ văn bản, hướng dẫn cấp trên, tài liệu của chi bộ, gây khó khăn cho đồng chí bí thư kế cận trong việc tiếp cận nhiệm vụ, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa chủ trương cấp phát “Cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ” gồm có: 1 cặp đựng tài liệu, 2 cây bút (1 xanh, 1 đỏ), 1 đĩa CD nhạc nghi lễ, 1 sổ ghi biên bản sinh hoạt chi bộ, 1 sổ thu chi đảng phí và đặc biệt là “Sổ tay bí thư chi bộ”, trong đó có các quy định, hướng dẫn công tác đảng đã được biên soạn lại ngắn gọn về những vấn đề các chi bộ thường làm, thường gặp sai sót nhất để trang bị đến bí thư chi bộ, đồng thời hướng dẫn cụ thể cách sử dụng.

Sau một thời gian sử dụng “Cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ”, hầu hết các đồng chí bí thư chi bộ đã nắm vững nguyên tắc, nghiệp vụ công tác đảng, chủ trì điều hành sinh hoạt chi bộ đúng trình tự, trọng tâm; những vấn đề vướng mắc, sai sót trong nghiệp vụ công tác đảng được khắc phục. Khi bàn giao giữa 2 đồng chí bí thư cũ và mới, tài liệu được chuyển giao đầy đủ, nên đồng chí bí thư mới sớm tiếp cận công việc. Việc cấp phát và sử dụng hiệu quả “Cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ” đã thực sự góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ thị xã.

Mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ hộ nghèo”

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Ayun Pa được triển khai từ năm 2011 nhưng gặp rất nhiều khó khăn, sau 6 năm thực hiện toàn thị xã chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới. Trước tình hình đó, Thị ủy Ayun Pa đã tổ chức lễ ra quân xây dựng nông thôn mới để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thị xã cùng đồng lòng, quyết tâm thi đua thực hiện phong trào “Ayun Pa chung sức xây dựng nông thôn mới”, mà trước hết là quyết liệt xây dựng thành công nông thôn mới tại xã Ia Rtô trong năm 2017.

Để thực hiện quyết tâm chính trị này, Thị ủy Ayun Pa đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có chủ trương mỗi cơ quan, đơn vị và vận động doanh nghiệp phụ trách, giúp đỡ một hộ thoát nghèo. Theo đó, các cơ quan, đơn vị rà soát thực trạng hộ được phân công và giúp đỡ theo phương châm “cần gì, giúp nấy” để giúp hộ dân vươn lên thoát nghèo. Kết quả, đã sửa chữa và xây dựng mới 11 căn nhà, 22 nhà vệ sinh, tặng 60 con bò, 15 tivi... giúp cho 75 hộ thoát nghèo. Nhờ đó, đến cuối năm 2017, xã Ia Rtô trở thành xã đầu tiên của thị xã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tạo tiền đề, sức lan tỏa và quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu này trên địa bàn các xã còn lại.

Mô hình “Xây dựng Qũy 1.000 đồng”

Từ năm 2019, Thị ủy Ayun Pa đưa ra chủ trương mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tiết kiệm 1.000 đồng mỗi ngày để tạo nguồn quỹ giúp đỡ ủng hộ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đây là việc làm có ý nghĩa nhằm cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần chăm lo cuộc sống người dân.

Sau gần 2 năm thực hiện, tổng số tiền từ nguồn quỹ thu về được hơn 1,2 tỷ đồng. Nhờ số tiền vận động trên đã hỗ trợ sửa chữa và làm mới 11 căn nhà cho hộ nghèo, lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại các bôn, hỗ trợ “Quỹ khuyến học Nay Der”, góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở 4/4 xã, 2/4 xã đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt nông thôn mới nâng cao, thị xã đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới...

Những mô hình, cách làm và hiệu quả trên thực sự là những chủ trương, giải pháp, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ thị xã Ayun Pa, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, được Tỉnh ủy Gia Lai tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.                                                                 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website