Cao Bằng làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

Sau 5 năm (2016 - 2021) triển khai thực hiện, toàn Đảng bộ tỉnh tổ chức 22.159 hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trên 680.400 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tham gia học tập; trên 97% cán bộ, đảng viên viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu. Có 246/246 cơ quan, đơn vị ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện Chỉ thị số 05.

Tỉnh ủy ban hành và chỉ đạo quyết liệt thực hiện nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác trong cả nhiệm kỳ "Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”; các cấp ủy, địa phương, đơn vị xác định được hàng trăm nhiệm vụ đột phá, hàng nghìn việc khó, việc phức tạp, vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết... Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và cán bộ, đảng viên; ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tạo sức lan tỏa rộng khắp, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Qua sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 giai đoạn 2016 - 2021, các huyện, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc khen thưởng 114 tập thể, 152 cá nhân; cấp tỉnh khen thưởng 15 tập thể, 12 cá nhân; có 5 tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 - 2021 được tỉnh lựa chọn tham gia Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2021 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; 7 tư liệu, ấn phẩm để trưng bày tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05. Đó chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa nghìn việc tốt học tập và làm theo lời Bác, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương sáng để cán bộ đảng viên và nhân dân noi theo.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về triển khai, nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, 15/15 huyện ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt đến cấp cơ sở và tuyên truyền trong nhân dân bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến, tiếp sóng hội nghị trực tuyến ngành dọc; đưa nội dung học tập chuyên đề trong các hội nghị triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm với tổng số trên 800 hội nghị, trên 42.000 lượt người tham dự.

Nhiều đơn vị, địa phương học tập và làm theo Bác bằng những cách làm hay, thiết thực gắn với thực tiễn cơ sở. Các huyện Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang tiếp tục duy trì tốt hoạt động chào cờ và sinh hoạt, đánh giá kiểm điểm dưới cờ tuần đầu hằng tháng từ huyện đến các xã, thị trấn. Huyện Bảo Lâm tuyên truyền các nội dung, hoạt động về học và làm theo Bác trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng tiếng phổ thông và tiếng Mông. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai việc học và làm theo Bác theo từng chuyên đề cho hạ sĩ quan, chiến sĩ học tập và làm theo phong cách làm việc, ứng xử, tư duy, diễn đạt, phong cách sống thanh cao, giản dị, quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương của Bác.

Theo Bí thư Huyện ủy Hà Quảng Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc học và làm theo Bác trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo dõi, nắm tình hình và dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở; tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Yêu cầu các chi bộ, cơ quan, đơn vị đánh giá rõ việc chấp hành của từng cá nhân trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng và kiểm điểm cuối năm; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa và yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt. Thông qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, kỷ luật, kỷ cương được chấn chỉnh, tinh thần trách nhiệm, tác phong và lề lối làm việc của đa số cán bộ, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyển biến rõ rệt.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với các ngày kỷ niệm cũng được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, như: Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, chi đoàn, tọa đàm, phát động các phong trào thi đua, tổ chức sinh hoạt chuyên đề... Qua đó, khẳng định công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bồi dưỡng chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, ý thức xây dựng quê hương, đất nước của nhân dân cả nước nói chung, nhân dân các dân tộc của tỉnh nói riêng.      

Thanh Loan

Theo http://baocaobang.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website