Học tập và làm theo Bác góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón nhấn mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa là nhu cầu tự hoàn thiện tư cách, đạo đức của mỗi cá nhân, vừa là yêu cầu đối với toàn xã hội. Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và các quy định nêu gương.

Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng và Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, đảng bộ cơ sở; đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long lưu ý các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương và cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp cần xác định việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xem đây là thước đo năng lực thực thi nhiệm vụ của từng đảng viên.

Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, công tác biểu dương, khen thưởng phải chính xác, kịp thời, chú trọng vào những mô hình hay, cách làm sáng tạo; tập trung vào các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội, vì cuộc sống cộng đồng và tiến bộ xã hội.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao, các địa phương, cơ quan, đơn vị của tỉnh đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để thực hiện. Nhiều địa phương, đơn vị đã xác định nội dung mang tính đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, chú trọng giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm…

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nền nếp, thường xuyên; tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Việc học tập và làm theo Bác trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Qua triển khai thực hiện các chuyên đề, tỉnh Vĩnh Long đã có trên 31.700 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng các cấp; đồng thời xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc ở hầu hết các cấp, các ngành, các lĩnh vực công tác, học tập và lao động sản xuất.

 

 Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời trao tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019.

Dịp này, có 1 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Tỉnh ủy Vĩnh Long tặng Bằng khen cho 19 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long trao giải thưởng cho 20 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí và khen thưởng 6 tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh đợt 2, giai đoạn 2018 - 2020.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website