Thực hiện Chỉ thị 05 ở Yên Phong ngày càng thấm sâu, lan tỏa

Thực hiện Chỉ thị 05, Trung tâm Y tế huyện Yên Phong xây dựng và triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức trong cơ quan gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, nhân viên với tiêu chuẩn “3 phải” và “3 không” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Tiêu chuẩn “3 phải” gồm: Phải xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp với tinh thần phục vụ, xoá bỏ tư duy ban ơn; Phải đẩy mạnh phát triển chuyên môn kỹ thuật, tăng cường hợp tác chuyên môn với tuyến trên; Phải xây dựng đoàn kết nội bộ, sẵn sàng chia sẻ, phối hợp và hỗ trợ giữa các khoa phòng. Tiêu chuẩn “3 không” gồm: Không nói trống không với người bệnh; Không thờ ơ, đùn đẩy người bệnh; Không gợi ý, gây phiền hà, thu phí ngầm. Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên phong chia sẻ: “Sau hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05, một trong những nội dung mà chúng tôi nhận thấy sự thay đổi rõ nét nhất là đội ngũ cán bộ, y bác sỹ từ Trung tâm Y tế đến trạm y tế các xã, thị trấn đã đề cao nhận thức, lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, tránh phiền hà cho người bệnh và người nhà người bệnh”.

Là địa phương nằm liền kề với Khu Công nghiệp Yên Phong, thời gian qua xã Thụy Hòa trở thành điểm sáng của huyện Yên Phong trong công tác dân vận khéo giải phóng mặt bằng (GPMB). Để công tác GPMB thành công, cấp ủy địa phương đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân bằng hình thức công khai, cụ thể về diện tích thu hồi, giá bồi thường đất các dự án. Trong đó, quán triệt cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình đi đầu tuyên truyền gia đình, dòng họ nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Thấy cán bộ, đảng viên gương mẫu, nên đa số người dân địa phương đồng tình, ủng hộ làm theo. Nhờ những cách làm phù hợp, công tác GPMB các dự án được triển khai tại địa phương diễn ra thuận lợi, đảm bảo thời gian, tiến độ xây dựng các công trình…

 

 Chăm sóc cho bệnh nhân tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Yên Phong.

Đó chỉ là hai trong nhiều điển hình có việc làm thiết thực, ý nghĩa trong việc học và làm theo Bác ở Yên Phong. Để việc học và làm theo tấm gương của Bác ăn sâu vào nếp nghĩ, cách làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Huyện ủy Yên Phong đặc biệt chú trọng đến việc nêu gương của cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu cấp ủy. Bí thư Huyện ủy Yên Phong Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Người đứng đầu phải tiên phong làm trước, thực hành trước, gương mẫu cả trong lời nói và việc làm. Do đó, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề hằng năm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong việc học tập và làm theo Bác. Từ đó từng bước hình thành ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị”.

Với việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân đã nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu, đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ, đảng viên. Vì vậy, ngay sau khi quán triệt nội dung, mục đích, yêu cầu Chỉ thị 05 tới toàn Đảng bộ, Huyện ủy Yên Phong đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc học và làm theo Bác. Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên nêu gương và chấn chỉnh tác phong, lề lối công tác, kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động. Các tập thể, cá nhân trong toàn huyện đã xây dựng kế hoạch hành động, trong đó bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của mình để đăng ký các nội dung cụ thể học và làm theo Bác.

Kết quả rõ nét nhất là Đảng bộ Yên phong đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, với nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 17,8%/năm. Đến nay, 100% xã đạt chuẩn Nông thôn mới, đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện Nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa xã hội được đẩy mạnh theo hướng xã hội hóa và chuẩn hóa; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở được quan tâm, chú trọng, thường xuyên theo dõi nắm bắt dư luận xã hội để có sự định hướng chỉ đạo kịp thời, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, việc học tập và làm theo Bác ở Yên Phong đã từng bước trở thành ý thức tự giác, là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân nên đã xuất hiện ngày càng nhiều phong trào, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc học tập và làm theo Bác ở các địa phương, đơn vị. Điển hình như: Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “nông dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới”. Hội Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hội Cựu chiến binh với mô hình “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế”. Công đoàn với “Người cán bộ, công chức trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”. Huyện Đoàn với phong trào “Tuổi trẻ Yên  Phong chung tay xây dựng NTM” với những việc làm thiết thực, hiệu quả...

Những chuyển biến tích cực sau hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 là cơ sở vững chắc và tạo động lực để Đảng bộ huyện Yên Phong tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng với hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra.

Xuân Bình

Theo http://baobacninh.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website