Học Bác để nâng cao chất lượng kiểm sát

 Cán bộ, đảng viên Chi bộ Phòng 9, Phòng 10, VKSND tỉnh trao đổi chuyên môn nghiệp vụ. Ảnh: Dương Hà

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, Chi bộ Phòng 9, phòng 10 đã nghiêm túc quán triệt học tập và thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Hằng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề. Chú trọng công tác kiểm tra việc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt và phê bình, nhắc nhở đối với các tập thể, cá nhân còn tồn tại, hạn chế.

Qua đó, cán bộ, đảng viên tự giác rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; tích cực đấu tranh, phê phán những biểu hiện tham nhũng, lãng phí.

Lời dạy của Bác đối với người cán bộ kiểm sát phải “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” không chỉ là kim chỉ nam mà còn là tiêu chí rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Nhất là trong tình hình hiện nay, số vụ, việc, án hành chính, dân sự ngày càng nhiều và phức tạp, chất lượng giải quyết đặt ra ngày càng cao.

Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ khi kiểm sát giải quyết án luôn nêu cao ý thức và trách nhiệm, thận trọng, không chủ quan, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Học Bác về đức tính gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, cán bộ, đảng viên khi giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của nhân dân luôn chấp hành nghiêm các quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức, tôn trọng, lịch sự, tận tình, không gây phiền hà, sách nhiễu; thường xuyên đối thoại, giải thích để công dân hiểu và tuân thủ theo pháp luật, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Một trong những nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05 là chi bộ đã triển khai các giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật.

Bí thư Chi bộ Phòng 9, Phòng 10 Nguyễn Thị Việt Hà cho biết: Để thực hiện nội dung đột phá trên, chi bộ gắn việc học tập và làm theo lời Bác với thực hiện hiệu quả Quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhất là trưởng các phòng chuyên môn nghiên cứu, nắm vững các quy định của pháp luật, quy chế nghiệp vụ của ngành để nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn cho cán bộ, kiểm sát viên.

Phát huy vai trò gương mẫu, cán bộ, đảng viên trong chi bộ tích cực nghiên cứu nắm chắc pháp luật tố tụng, kiểm sát chặt chẽ, đầy đủ quá trình tố tụng để kịp thời phát hiện vi phạm.

Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp chi bộ lãnh đạo các phòng chuyên môn hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững kỷ cương pháp luật.

Lê Thảo

Theo http://baovinhphuc.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website