Đăk Tô ,đẩy mạnh việc triển khai học tập và làm theo Bác

Thông qua việc tự nghiêm khắc tu dưỡng rèn luyện, mỗi cán bộ, đảng viên có được nhận thức tích cực hơn trong việc nâng cao trách nhiệm, thái độ ứng xử gần dân, sát dân hơn nhằm giải quyết, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn cho quần chúng ngay tại cơ sở. Đây cũng là việc làm thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc.

Gắn với dân, sát dân, từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Tô đã chỉ đạo các cấp ủy tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Theo đó, Huyện ủy đã có 6 đợt tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân các xã Tân Cảnh, Diên Bình, Văn Lem, thị trấn Đăk Tô, Ngọc Tụ và Đăk Rơ Nga.

Qua đối thoại, người dân phấn khởi trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức yên tâm công tác; nhân dân được hỗ trợ tư liệu sản xuất theo đúng chính sách ưu tiên (nếu có) và kịp thời, đưa các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế ngày càng hiệu quả, góp phần xây dựng quê hương Đăk Tô ngày càng phát triển.

Cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các mô hình
học tập và làm theo Bác trong sản xuất ở địa phương. (Ảnh: MT)

Mặt khác, theo định kỳ hàng tháng và trong các ngày làm việc hành chính, UBND huyện tổ chức thực hiện tốt việc tiếp công dân và chỉ đạo các đơn vị, địa phương, cán bộ công chức giải quyết đúng quy định, phù hợp thực tế đối với kiến nghị của quần chúng nhân dân.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để đăng ký và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá tích cực như Chi bộ Tòa án: “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu giải quyết loại án tranh chấp đất đai đảm bảo tính chính xác cao và kịp thời”; Chi bộ Viện Kiểm sát: “Đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao chất lượng họp chi bộ, cơ quan, họp liên ngành nhằm giảm tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, án bị sửa, hủy”; Chi bộ Hạt Kiểm lâm: “Tích cực tham mưu Huyện ủy, UBND huyện triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm Luật Lâm nghiệp”...

Một số xã cũng đã chủ động lựa chọn và xây dựng mô hình mới về “học tập và làm theo Bác” như: Đảng ủy xã Văn Lem chỉ đạo xây dựng mô hình tổ hợp tác trồng mía tại thôn Tê Pên và tổ hợp tác trồng cây dược liệu tại thôn Đăk Xanh; Đảng ủy xã Tân Cảnh chỉ đạo xây dựng mô hình liên kết trồng chanh dây, cây mì, cây bơ; Đảng ủy xã Kon Đào chỉ đạo chính quyền xã phối hợp với Hội Nông dân, Hội LHPN xã xây dựng mô hình “Trồng chanh dây cho năng suất cao”, mô hình “Chăm sóc cà phê bằng chế phẩm sinh học” và xây dựng “Làng phụ nữ dân tộc thiểu số nông thôn mới”...

Từ những phong trào thực hiện đạt hiệu quả cao trong triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian qua, huyện Đăk Tô đã có 3 tập thể và cá nhân được Bí thư Tỉnh ủy có thư khen, UBND tỉnh tặng Bằng khen. Huyện ủy, UBND huyện cũng đã biểu dương, tặng giấy khen 19 tập thể và 25 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các năm 2017, 2018 và 2019.

Năm 2020, tiếp tục phát huy tích cực kết quả đã đạt được, Huyện ủy Đăk Tô đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập và tăng cường tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện chuyên đề “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân.

Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chi bộ phải nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo xem xét, cho ý kiến kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2020 của cơ quan, đơn vị và bản cam kết thực hiện của mỗi cá nhân, trước khi hoàn chỉnh và triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Trong đó, các cấp ủy phải chỉ đạo mạnh mẽ công tác tuyên truyền hiệu quả, nâng cao nhận thức toàn dân và phát huy tốt yếu tố dân chủ trong chỉ đạo, điều hành ở địa phương, cơ quan, đơn vị; chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân…

Đặc biệt, các tổ chức cơ sở đảng ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị phải căn cứ tình hình thực tế, kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm lựa chọn những nội dung trọng tâm, vấn đề bức xúc, nổi cộm cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện; hoặc xây dựng các mô hình điển hình tích cực trong các phong trào thi đua các cấp trên địa bàn. Từ đó, nhân rộng, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ huyện đối với công tác triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...     

Trần Hà

Theo http://www.baokontum.com.vn

 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website