Chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở Đông Hà

 Cán bộ đến tận nhà giúp người dân làm thủ tục, một trong nhiều việc làm thiết thực
thực hiện Chỉ thị 05 của Công an TP. Đông Hà - Ảnh: TT

Điểm nổi bật trong triển khai Chỉ thị 05 ở Đông Hà là hằng năm, từ thực tiễn tình hình của địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy đã lựa chọn chủ đề và khâu đột phá cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện. Năm 2017 là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, năm 2018 “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đề cao kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, đảng viên”, năm 2019 “Đề cao kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao ý thức, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên”, năm 2020 “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025” và “Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm”. Từ chủ đề năm và bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy, các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể gắn với thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về những nội dung cơ bản của chỉ thị, nhất là những điểm mới và những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân… Nhờ làm tốt những công việc này nên việc học tập và làm theo Bác ở TP. Đông Hà đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; nhiều cán bộ, đảng viên đã gương mẫu trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đông Hà Trần Thanh Tiến cho biết: “Từ thực tiễn đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả như lãnh đạo thành phố thường xuyên bám cơ sở để nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề cấp thiết, phát sinh. Duy trì việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Thành ủy với cán bộ, đảng viên ở khu dân cư thuộc các phường. Thành lập Tổ công tác của thành ủy trực tiếp theo dõi, hướng dẫn đảng ủy các phường thực hiện nhiệm vụ chính trị và dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư. Thực hiện mô hình tổ công tác cán bộ lãnh đạo phường trực tiếp gặp, nắm tình hình ở các hộ dân. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường tổ chức các cuộc đối thoại với Nhân dân. Tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ 2 của tuần đầu tháng đối với cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thành phố, các phường… Qua đó, lãnh đạo thành phố, các ngành, địa phương đã kịp thời nắm bắt tình hình mọi mặt từ cơ sở để chỉ đạo giải quyết, nhất là công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền cùng những vấn đề cấp thiết và nổi cộm, tác động lớn đến sinh kế, sinh hoạt của người dân như giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị, xây dựng văn minh đô thị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Các cơ quan, đơn vị và các phường cũng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn việc làm theo Bác với nhiệm vụ, các phong trào, cuộc vận động của cơ quan, đơn vị mình. Qua đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, đoàn kết phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; lề lối, tác phong làm việc và thái độ phục vụ, ứng xử đối với Nhân dân của cán bộ, công chức được cải thiện rõ rệt, làm lan tỏa việc học tập và làm theo Bác. Tiêu biểu như Chi bộ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với mô hình “Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao chất lượng giảng dạy”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” của Công an thành phố; mô hình “Tự soi, tự sửa, đổi mới phương pháp làm việc” của Đảng ủy Quân sự thành phố; các mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, “Bát cháo yêu thương” của Hội LHPN thành phố; mô hình “Cột điện nở hoa” của Thành đoàn… Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố Đông Hà Trần Thanh Bình cho biết, để thực hiện tốt Chỉ thị 05, cùng với các giải pháp khác, hội đã triển khai xây dựng, nhân rộng 9 mô hình trên các lĩnh vực. Qua hoạt động, các mô hình này không chỉ phát huy tốt hiệu quả trong tuyên truyền phổ biến pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phát triển kinh tế ở khu dân cư mà còn khẳng định rõ hơn vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ, hội viên Hội CCB trong học tập và làm theo Bác.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, TP. Đông Hà tập trung tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức, xem việc học tập và làm theo Bác là trách nhiệm, việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào nghiên cứu, thảo luận trong sinh hoạt hằng tháng gắn với đánh giá, liên hệ cá nhân và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng, Mặt trận và các đoàn thể xây dựng và nhân rộng các mô hình, nhân tố hiệu quả trong thực hiện chỉ thị quan trọng này.

Thanh Tuyền

Theo http://baoquangtri.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website