Hưng Yên: Biểu dương các điển hình tiên tiến học và làm theo Bác

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hoa cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

4 năm qua, việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong tỉnh đặc biệt chú trọng và thực hiện nghiêm túc, bài bản ngay từ việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm, những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Nhiều địa phương, đơn vị đã xác định nội dung mang tính đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng của Người; chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm…

Việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng đã triển khai đến các chi bộ trong tỉnh thực hiện có hiệu quả việc ghi Sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, đã có hàng chục nghìn lượt đảng viên tiêu tiểu được ghi danh. Công tác sơ kết đánh giá, biểu dương, khen thưởng được quan tâm tổ chức định kỳ hoặc gắn với sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng, các hội nghị sơ kết, tổng kết của đơn vị, ngành…

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Đó cũng là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương đặc biệt là các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị các cấp ủy đảng, chính quyền,cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế.

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Ngọc Điệp)

Đồng thời, đồng chí cũng lưu ý cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch số 30-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” và các nghị quyết Trung ương khóa XII của Đảng; tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng và của Tỉnh ủy.

Nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, đảng bộ cơ sở. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai thực hiện ngày càng hiệu quả hơn việc ghi Sổ ghi danh những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở các cấp để việc khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào nền nếp và thực chất hơn...

 

Giao lưu với các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội nghị. (Ảnh: Ngọc Điệp)

Đồng chí cũng tin tưởng các điển hình tiên tiến được biểu dương tại Hội nghị sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, không ngừng nỗ lực phấn đấu để có thêm nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng là nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước; là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi theo; xứng đáng là quê hương của thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, địa phương vinh dự được Bác 10 lần về thăm lúc sinh thời.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã biểu dương 130 điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020./.

Ngọc Điệp

Theo http://www.tuyengiao.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website